fbpx
Verejné obstarávania
Výzva: Vypracovanie projektovej dokumentácie

Dátum zverejnenia: 26.04.2021

Priložené súbory:
Vyzva_na_predlozenie_CP.pdf
Priloha-c.-1-1.pdf
Priloha-c.-2-1.pdf
Výzva: Nákup fototechniky

Dátum zverejnenia: 13.04.2021

Priložené súbory:
Vyzva.pdf
Priloha-c.-1.pdf
Priloha-c.-2.pdf
Výzva: Analýza podnikateľského prostredia v CR v Košickom kraji

Dátum zverejnenia: 11.03.2021

Priložené súbory:
Vyzva.pdf
Priloha-c.-1-Navrh-plnenia-kriterii.docx
Priloha-c.-2-Cestne-vyhlasenie.docx
Výzva: Stratégia udržateľného rozvoja cestovného ruchu v Košickom samosprávnom kraji

Dátum zverejnenia: 27.11.2020

Priložené súbory:
Výzva_na_predloženie_cenovej_ponuky.pdf
Príloha-č.-1-Návrh-plnenia-kritérií.pdf
Príloha-č.-2-Čestné-vyhlásenie.pdf
Príloha-č.-3-Podrobný-opis-predmetu-zákazky-.pdf
Výzva - Výkladové dokumentárne filmy pre projekt 52 zážitkov v Karpatskom regióne: Znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov (52 Carpathian lifestyle Experiences) s kódom HUSKROUA/1702/3.1/0068 v rámci Hungary-Slovakia-Romania-Ukraine ENI CBC Programme 2014-2020

Dátum zverejnenia: 13.08.2020

Priložené súbory:
vyzva-2.pdf
Návrh-Zmluvy-o-dielo-a-licenčnej-zmluvy-Dokumentárne-filmy-k-projektu-52-CLE.doc