fbpx
Členovia KRT

Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu (ZOOCR)

Námestie Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce

http://www.dolnyzemplin.sk

durovcik@interdum.sk


Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj a Spiš (OOCR Spiš)

Nábrežie Hornádu 14, 052 01 Spišská Nová Ves

https://vraji.sk

riaditel@raj-spis.sk


Oblastná organizácia cestovného ruchu KOŠICE-Turizmus (KOŠICE-Turizmus)

Hlavná 59, 040 01 Košice

http://www.visitkosice.org

info@visitkosice.eu


Košický samosprávny kraj (KSK)

Námestie Maratónu mieru 1, 040 01 Košice

https://web.vucke.sk

tourism@vucke.sk