fbpx
Terra Incognita

Košice Región Turizmus, ako implementačný orgán programu KSK Terra Incognita, nasledoval v roku 2018 ciele stanovené Riadiacim výborom programu. Pozornosť i konečná podpora boli sústredené do troch oblastí:

  1. Realizácia Top podujatí
  2. Dotačný systém: Top výlety
  3. Priama podpora: Top lokality

 

TOP PODUJATIA TERRA INCOGNITA

V roku 2018 bolo do výberu najlepších podujatí v regióne, zastrešených pod značkou TOP podujatia, zaradených desať podujatí. Z pôvodne odsúhlasených nebolo realizované podujatie Festival histórie, ktoré malo organizovať OZ Andoras. Toto podujatie bolo nahradené Košickým leteckým dňom v réžii Aeroklubu Košice. Prvýkrát bolo nad rámec TOP podujatí podporené aj jedno podujatie cez tzv. inkubátor podujatí, ktorého zámerom je systematicky pracovať s novými a perspektívnymi podujatiami na ich napredovaní a skvalitňovaní do blízkej budúcnosti. Takýmto podujatím bol Tour de Tokaj.

V rámci sekundárnej ponuky lokality, v ktorej sa TOP podujatia konali, sme sa v roku 2018 zamerali na dva funkčné modely. Prvým variantom bola zľavnená turistická ponuka s platnosťou počas alebo aj po podujatí, ktorú však bolo možné získať iba účasťou na danom podujatí. Druhou možnosťou bol organizovaný výlet pre návštevníkov podujatia odkrývajúci zaujímavosti blízkeho okolia. V nadstavbe na túto filozofiu navyše KRT zrealizoval dva celodenné výlety pre záujemcov z Košíc, do programu ktorých bola zahrnutá aj návšteva TOP podujatí (Vôňa agátu, Furmanské preteky).

Marketingový mix podujatí tvorili offline i online nástroje a zjednocujúci vizuál, ktorý cez známu značku TOP podujatia Terra Incognita poskytuje dobrú rozpoznateľnosť a záruku kvality. Offline propagačné nástroje tvorili billboardové plochy či letáky, ďalej rozhlasové spoty vysielané na území východoslovenského regiónu vo Fun rádiu a Rádiu Košice, pri niektorých podujatiach aj inzercia v Denníku Korzár a Zajtrajších novinách. Online marketing bol pre jednotlivé podujatia pripravovaný na mieru, podľa príslušných cieľových skupín a geografického záberu, pričom kampane boli spustené cez reklamnú sieť Google a Facebooku.

Neustála práca s podujatiami a ich organizátormi sa prejavila aj na medziročnom raste návštevnosti TOP podujatí, ktorý dosiahol v percentuálnom vyjadrení o 20 percent.