fbpx
Projekt 52 zážitkov v Karpatskom regióne

52 zážitkov v Karpatskom regióne: Znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov

Cieľom projektu je podporiť miestne zvyky (folklór, remeselníkov, tradičné kulinárske schopnosti a pod.), ako aj rôzne pôvodné pracovné postupy v pohraničných oblastiach Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny. Tie sú plné neobjaveného prírodného a kultúrneho dedičstva, nedotknutej krajiny a srdečných ľudí. Hoci existuje miestne nadšenie, lokálne komunity nemajú dostatok kreativity a vedomostí o tom, ako využívať a zachovať toto dedičstvo.

Prepojením na cestovný ruch sa však tieto ašpirácie môžu premeniť na skutočnosť. Aj keď sa v týchto lokalitách nachádza mnoho atraktivít, oblasti sú stále relatívne neznáme ako destinácie cestovného ruchu. Projekt sa preto zameriava na zvýšenie návštevnosti a vytvorenie nových príležitostí na živobytie v cezhraničných spoločenstvách. Pomáha pri rozvoji a podpore jedinečných turistických zážitkov postavených na tradičných pracovných kultúrach a životnom štýle karpatského kultúrneho dedičstva.

Čo tento projekt prinesie Košickému kraju?

Projekt má zvýšiť návštevnosť a vytvoriť nové príležitostí na živobytie v cezhraničných spoločenstvách. Jeho cieľom je pomôcť pri rozvoji a podpore jedinečných turistických zážitkov postavených na tradičných pracovných kultúrach a životnom štýle karpatského kultúrneho dedičstva.

Partneri sa zaviazali podporiť a začleniť miestne kultúrne hodnoty do 52 produktov cestovného ruchu, ktorých úlohou má byť vytvorenie povedomia o existencii kvalitného tradičného produktu či služby a predstaviť poskytovateľom reálny trh. To ich má zároveň motivovať k tomu, aby pokračovali v tradičnom živote a kultivovali tak rešpekt k zachovávaniu dedičstva.

Projekt má takisto pomôcť diverzifikovať ponuku cestovného ruchu v regiónoch a podporiť ziskovosť tohto odvetvia v pohraničnej oblasti.

Projektoví partneri

  • Tourist Association of Ivano-Frankivsk Region
  • Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Satu Mare
  • Košice Region Tourism
  • ABA Tourism Association
  • Department for International Cooperation, Eurointegration, Tourism and Investments of Ivano-Frankivsk Regional State Administration

Súvisiace aktivity


Celkový rozpočet projektu: 576.081,52 €

Rozpočet Košice Región Turizmus: 113.211,64 € (10% spolufinancovanie)

Program: Program cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina

Trvanie projektu: 10/2019 – 10/2021

Detaily projektu