fbpx
Organizovali sme pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi

V uplynulom období sme organizovali pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52 – 52 zážitkov v Karpatskom regióne. Projekt sa zameriava na znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov v Karpatskom regióne. Je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny. A aj preto prebehlo pracovné stretnutie s oficiálnym názvom Work group meeting v jednej z týchto partnerských krajín, v tomto prípade u nás, na Slovensku. Realizované bolo v Košiciach v dňoch 10.5.2022 – 12.5.2022.

Spoločného pracovného stretnutia sa zúčastnili hostia z Rumunska – Obchodná komora Satu Mare ( Chamber of Commerce, Industry and Agriculture Satu Mare ), hostia z Maďarska – ABA Turistická organizácia ( ABA Tourism Association ) a taktiež z Ukrajiny, z Turistického združenia Ivano-Frankivskeho regionu ( Tourist Association of Ivano-Frankivsk Region ). Za organizáciu Košice Región Turizmus ( Kosice Region Tourism ) sa stretnutia zúčastnili osoby, ktoré na projekte aktívne participujú počas celej doby jeho trvania.

Osobné stretnutie s partnermi, ktorých sme mali možnosť hostiť, nám pomohlo k efektívnejšiemu posunu jednotlivých bodov projektu. Predmetom stretnutia boli mnohé témy, v rámci ktorých došlo k výmene vzájomných skúsenosti a spätnej väzby, medzi nimi aj tieto:

  • prehľad projektových aktivít partnerov projektu
  • kontrola finálnej verzie Albumu, Brožúry a ďalších publikácií v rámci projektu
  • kreatívna príručka pre lokálnych aktérov cestovného ruchu – tvorba obsahu
  • medzinárodné partnerské fórum na Ukrajine – možnosti organizácie, logistika, plánovanie

Počas pracovného stretnutia sme hosťom z viacerých krajín predstavili v rámci časových možností región. Spoločne sme absolvovali súkromnú večernú prehliadku mesta Košice so známym lokálnym sprievodcom Milanom Kolcúnom. Ten svojimi vedomosťami prevyšuje mnohé cestovateľské bedekre a vďaka svojej multilinguálnosti tieto poznatky dokáže zaujímavo prezentovať v prirodzenom jazyku hostí. Nasledujúci deň sme spolu s našimi partnermi otestovali našu zručnosť pri plstení a maľovaní pieskom na kreatívnom workshope, ktorý sme pripravili v spolupráci s O.Z. Tvorivá dielňa v priestoroch Tabačky a ktorý je tiež súčasťou 13 turistických balíčkov vytvorených v rámci projektu.

Partneri projektu sa stretli po dlhšej pauze, spôsobenej pandémiou koronavírusu a súčasnou situáciou na Ukrajine. Spoločné projektové stretnutie prispelo k zlepšeniu a prehĺbeniu partnerských vzťahov a taktiež k úspešnému ukončeniu projektu.


CHL - HC Kosice

Poďakovanie partnerom za podporu v CHL

Účinkovanie HC Košice v Champions Hockey League sa skončilo v základnej časti, ktorá klub preverila nielen po športovej, ale aj po…