fbpx
Aktéri cestovného ruchu sa vzdelávali v mnohých oblastiach

V Košickom kraji pôsobí veľké množstvo talentovaných ľudí s autentickým životným štýlom, ktorí sa venujú miznúcim alebo zabudnutým remeslám. Ich prácu a hodnotné úsilie prezentujeme prostredníctvom jedinečných turistických zážitkov a produktov, ktoré vznikajú z našej participácie na medzinárodnej aktivite žijúceho dedičstva @GO52 HeritageWeekend.

Priebeh školenia v Hoteli Glamour

V rámci daného projektu bola realizovaná aj séria školení pre všetkých zapojených remeselníkov ale aj aktérov, pôsobiacich v cestovnom ruchu, pričom interaktívne školenia mali zabezpečiť týmto aktérom dostatočný priestor na rozvoj, posun a využitie praktických a teoretických poznatkov pre svoju profesijnú činnosť – či už v oblasti získavania financií alebo moderného marketingu.

Školeniam predchádzal realizovaný prieskum, aby predmetné témy školení čo najviac spĺňali potreby a očakávania aktérov, pre ktorých boli určené. Tí aktivitu vnímali nielen ako skvelý nástroj pre získavanie informácií, ale aj ako priestor pre vytváranie nových cenných partnerstiev a vzájomnú výmenu praktických skúsenosti.

Školenia prebiehali v termíne 21.6. – 24.6.2021 a v príjemnom prostredí Zemplínskej šíravy, v hoteli Glamour.

Témy školení:

21.6. Privítanie a predstavenie projektu

22.6. Moderný marketing pre začiatočníkov

23.6. Získavanie financií a tvorba projektov

24.6. Moderný marketing pre pokročilých

Aktivita sa realizovala v rámci projektu „52 zážitkov v Karpatskom regióne: Znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov-, ktorý je realizovaný Združením cestovného ruchu regiónu Ivano-Frankivsk v spolupráci s Obchodnou, priemyselnou a poľnohospodárskou komorou župy Satu Mare, organizáciou Košice Región Turizmus, Združením cestovného ruchu ABA, a Odborom medzinárodnej spolupráce, európskej integrácie, cestovného ruchu a investícií regionálnej štátnej správy Ivano-Frankivsk spadajúci do cezhraničného programu pod názvom Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 -2020 a je spolufinancovaný Európskou Úniou.


Kraj sveta na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour 2022

Kraj sveta – Košický svetový kraj je vďaka prirodzenému rázu nedotknutej prírody a hodnotnej práci tvorivých ľudí, už dnes lákadlom…

Kampaň Kraj sveta opäť v centre pozornosti

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, doplnila v priebehu…

Lepší zážitok, bezpečnejší pohyb a prepojenosť turistických trás

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov obnovil 224,7 km turistického značenia v rámci Košického kraja, čo…