fbpx
Aktéri cestovného ruchu sa vzdelávali v mnohých oblastiach

V Košickom kraji pôsobí veľké množstvo talentovaných ľudí s autentickým životným štýlom, ktorí sa venujú miznúcim alebo zabudnutým remeslám. Ich prácu a hodnotné úsilie prezentujeme prostredníctvom jedinečných turistických zážitkov a produktov, ktoré vznikajú z našej participácie na medzinárodnej aktivite žijúceho dedičstva @GO52 HeritageWeekend.

Priebeh školenia v Hoteli Glamour

V rámci daného projektu bola realizovaná aj séria školení pre všetkých zapojených remeselníkov ale aj aktérov, pôsobiacich v cestovnom ruchu, pričom interaktívne školenia mali zabezpečiť týmto aktérom dostatočný priestor na rozvoj, posun a využitie praktických a teoretických poznatkov pre svoju profesijnú činnosť – či už v oblasti získavania financií alebo moderného marketingu.

Školeniam predchádzal realizovaný prieskum, aby predmetné témy školení čo najviac spĺňali potreby a očakávania aktérov, pre ktorých boli určené. Tí aktivitu vnímali nielen ako skvelý nástroj pre získavanie informácií, ale aj ako priestor pre vytváranie nových cenných partnerstiev a vzájomnú výmenu praktických skúsenosti.

Školenia prebiehali v termíne 21.6. – 24.6.2021 a v príjemnom prostredí Zemplínskej šíravy, v hoteli Glamour.

Témy školení:

21.6. Privítanie a predstavenie projektu

22.6. Moderný marketing pre začiatočníkov

23.6. Získavanie financií a tvorba projektov

24.6. Moderný marketing pre pokročilých

Aktivita sa realizovala v rámci projektu „52 zážitkov v Karpatskom regióne: Znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov-, ktorý je realizovaný Združením cestovného ruchu regiónu Ivano-Frankivsk v spolupráci s Obchodnou, priemyselnou a poľnohospodárskou komorou župy Satu Mare, organizáciou Košice Región Turizmus, Združením cestovného ruchu ABA, a Odborom medzinárodnej spolupráce, európskej integrácie, cestovného ruchu a investícií regionálnej štátnej správy Ivano-Frankivsk spadajúci do cezhraničného programu pod názvom Program ENI Cezhraničná spolupráca Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina 2014 -2020 a je spolufinancovaný Európskou Úniou.


dotazník covid 19

Analýza podnikateľského prostredia s ohľadom na pandémiu

Cestovný ruch (CR) je v súčasnej dobe jedným z najpostihnutejších odvetví národného hospodárstva. Aj v Košickom kraji je CR významným…

V Kine Úsmev sme predstavili projektové výstupy

Tento týždeň sme úspešne predstavili výstupy cezhraničného projektu, ktorého cieľom je tvorba moderných propagačných nástrojov na…

Pozvánka na predstavenie výstupov projektu NYKE

Hlavným cieľom projektu NYKE, ktorého sme aktívnou súčasťou, je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizácií na…