fbpx
Spoznaj a foť!

Výstupom projektu bolo vytvorenie trvalých umeleckých informačno-náučných tabúľ s QR kódmi v exteriéri pri najvýznamnejších kultúrnych pamiatkach mesta a zatraktívnenie pešej zóny mesta Michalovce vytvorením originálneho „selfie“ miesta. Turisti získajú rýchlo potrebné informácie a pružne si vedia tvoriť a meniť program svojho výletu do mesta. „Selfie“ bod v centrálnej mestskej zóne je srdce, ktoré je symbolom z loga mesta Michalovce a zhotovil ho akademický sochár Ján Leško. Už v prvých dňoch pritiahol množstvo domácich i turistov k vytvoreniu autentickej svojky a tým sa potvrdilo, že jeho vytvorenie bolo dobrým nápadom.

Projekt bol financovaný s podporou grantového programu krajskej organizácie Košice Región Turizmus.Kampaň Kraj sveta opäť v centre pozornosti

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, doplnila v priebehu…

Lepší zážitok, bezpečnejší pohyb a prepojenosť turistických trás

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov obnovil 224,7 km turistického značenia v rámci Košického kraja, čo…

Nový úsek cyklo trasy až do Maďarska

Vďaka projektu ABA GREENWAY – „Zelený zážitok“, bol vybudovaný nový úsek cyklo trasy, v rámci ktorej môžu cyklisti…