fbpx
Spoznaj a foť!

Výstupom projektu bolo vytvorenie trvalých umeleckých informačno-náučných tabúľ s QR kódmi v exteriéri pri najvýznamnejších kultúrnych pamiatkach mesta a zatraktívnenie pešej zóny mesta Michalovce vytvorením originálneho „selfie“ miesta. Turisti získajú rýchlo potrebné informácie a pružne si vedia tvoriť a meniť program svojho výletu do mesta. „Selfie“ bod v centrálnej mestskej zóne je srdce, ktoré je symbolom z loga mesta Michalovce a zhotovil ho akademický sochár Ján Leško. Už v prvých dňoch pritiahol množstvo domácich i turistov k vytvoreniu autentickej svojky a tým sa potvrdilo, že jeho vytvorenie bolo dobrým nápadom.

Projekt bol financovaný s podporou grantového programu krajskej organizácie Košice Región Turizmus.So zahraničnými partnermi sme sa stretli na pracovnom stretnutí v Rumunsku

Vďaka postupne sa uvoľňujúcim pandemickým opatreniam, nám bolo umožnené pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52…

Grafická súťaž: Návrh informačno–navigačného systému bodov záujmu v Košickom kraji

Je skvelé stratiť sa v prírode, ak viete, ako sa opäť nájsť... V súvislosti so zvýšením komfortu návštevníkov…

Online konferencia venovaná téme ekoturizmu

(English version below) Podpora ekoturizmu má pre súčasných obyvateľov a návštevníkov regiónov západnej a strednej Európy obrovský…