fbpx
Otvorenie cezhraničného projektu BirdTour

Pri príležitosti predstavenia nového cezhraničného projektu vo významnej ornitologickej lokalite Senianske rybníky Vás pozývame na jeho slávnostné otvorenie. Cezhraničný rozvoj ekoturizmu založenom na birdwatchingu v osobitne chránených územiach – BirdTour bol zrealizovaný vďaka podpore z programu Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko.

Výsledkom projektu BirdTour je vytvorenie komplexnej návštevníckej infraštruktúry v lokalite Senianskych rybníkov – vybudovanie plne funkčného návštevníckeho centra, cyklopožičovne, rozšírenie a revitalizácia už existujúceho náučného chodníka a tiež obnova vyhliadkovej veže a vytvorenie zázemia pre kemping. 


Novinárom z Česka, Poľska a Maďarska sme predstavili top ornitologické lokality na Kraji sveta

Naša organizácia Košice Región Turizmus v spolupráci s SOS BirdLife Slovensko zorganizovala infocestu v rámci cezhraničného projektu…

Umenie na mieste X

UMENIE NA MIESTE X

Poznáme mená umelcov, ktorých diela pribudnú na mapu turistických atraktivít Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región…