fbpx
Aj remeslo prináša nezabudnuteľný zážitok

Cestovný ruch funguje dobre, ak sa spolieha predovšetkým na to, čo je dostupné lokálne. Turistov zaujíma všetko, čo vychádza z miestnych tradícií a miestnej kultúry. Odklon od masových produktov zvyšuje dopyt po kvalite, jedinečnosti a prirodzenosti, ako sú čerstvé, kvalitné miestne produkty, tradičné postupy práce a jedinečné remeselné výrobky.

Cieľom projektu s výstižným názvom “ Local products in tourism“ je trvalo udržateľný rozvoj turizmu na miestnej a regionálnej úrovni spojením medzinárodných odborných znalostí a zdieľaného know-how, ktorý možno dosiahnuť zapojením miestnych remeselníkov, umelcov, producentov do turizmu, čím sa vytvorí nový produkt cestovného ruchu.

Podarilo sa nám zrealizovať tri workshopy pod odborným vedením lokálnych remeselníkov.

Na workshopy bolo možné sa registrovať online, kapacita bola limitovaná a záujem bol naozaj veľký. Kampaň v online prostredí jednoznačne pomohla budovaniu povedomia o možnostiach využitia takéhoto produktu cestovného ruchu.

Tým, ktorí sa už na workshop z kapacitných dôvodov nemohli dostať sme dali možnosť aktívne komunikovať s remeselníkmi a dohodnúť si iný termín workshopu.

Dňa 10.8.2023 sme zrealizovali workshop s názvom drevo-kov-plsť – tradičné materiály v šperku. Účastníci si vytvorili nádherné suveníry využitím techniky plstenia a drotárskej techniky. Samotné plstenie patrí medzi starobylé textilné techniky, ktoré majú na Slovensku bohatú históriu rovnako ako drotárstvo.

Dňa 17.8.2023 sme zrealizovali workshop zameraný na figurálnu plastiku. Účastníci sa inšpirovali keramickými ľudovými plastikami, drevorezbami a keramickou tvorbou umelkyne, Jarmily Mitríkovej. Ukázala im najrôznejšie spôsoby ako v hline zachytiť ľudskú postavu.

Dňa 24.8.2023  sme zrealizovali workshop na výrobu stredovekej keramiky, účastníci workshopu si mohli na vlastnej koži vyskúšať prácu v tradičnej hrnčiarskej dielni so zariadením a dvorom. Našli tu manuálne poháňané hrnčiarske kruhy, police na odkladanie schnúcej keramiky, tradičné náradie na spracovanie hliny ako hladítka, formy, rezače a pod. Dielňa ponúka proces spracovanie hliny a v krátkej dobe bude doplnená aj o konečné vypálenie výrobku.

Workshopy sa realizovali s podporou Vyšehradského fondu v rámci projektu s názvom „ Local products in tourism“, ID: 22310170.

http://www.visegradfund.org


Na Laborci sme otvorili požičovňu plavidiel a terasu na degustáciu vín

Na rieke Laborec, konkrétne v meste Strážske/ časť Krivošťany, vznikol vďaka dotačnému programu Košického samosprávneho kraja Terra…

TLAČOVÁ SPRÁVA: BirdTour: Rozkvet ekoturizmu v srdci Európy, s unikátnym pohľadom na vtáctvo

Spojenie prírody a turizmu s myšlienkou oživiť a zatraktívniť prihraničný región prináša medzinárodný projekt s názvom…

Halov močiar

Prídeme oň? Halov močiar - domov vzácnych a ohrozených druhov.

https://www.youtube.com/watch?v=ge7duJiV5FE "Keď sa povie Halov močiar, predstavím si mokraď plnú života. Priamo na tejto lokalite…