fbpx
Podporili sme remeselníkov z Kraja sveta na festivale v Nyíregyháze
17. a 18. mája sa zástupcovia našej krajskej organizácie Košice Región Turizmus spolu s viacerými remeselníkmi z Košického kraja zúčastnili v rámci cezhraničného projektu (V4) na Festivale miestnych produktov v maďarskej Nyíregyháze spolu s remeselníkmi z Poľska a Maďarska.
 
Projekt „“Local products in tourism“ sa zameriava na propagáciu remeselníkov z krajín Vyšehrádskej 4.
Na základe myšlienky čo najlepšieho odprezentovania regionálnych remesiel a remeselníkov pôsobiacich v Košickom kraji boli pre potreby projektu vybraní zástupcovia viacerých remeselníckych odvetví. Niektorí z nich predstavili svoju činnosť priamo v historickom centre mesta Nyíregyháza spolu s remeslníkmi z ďalších krajín V4. Remeselníci sú odprezentovaní aj vo vytvorenej brožúrke zameranej na propagáciu spomínaných regionálnych remeselníkov z celého kraja a rovnako je lokalita ich činnosti zaznamenaná na mape lokálnych výrobcov zastupujúcich hrnčiarstvo, šitie krojov, medovnikárstvo, zvonolejárstvo, výrobu kožených výrobkov, výrobkov z medu, výrobu fujár, píšťal trombít a huslí ako aj výrobu zo šúpolia. 
Počas víkendu v Nyíregyháze sa zástupcovia Košice Región Turizmus zúčastnili na prednáškach, diskusiách ako aj inšpiratívnych návštevách okolia zameraných na kultúrne dedičstvo tamojšej oblasti. Rovnako sa otvorili pri priateľských rozhovoroch témy spoluprác do budúcna. Na samotnom festivale reprezentovali remeselné zručnosti Košického kraja Tibor Vargapál (Promed), Eva Csuporiová, Erika Vranai, Dóra Tegdes Egyházi, Gyöngyi Máté.
 

Výsledkom projektu „Local products in tourism“ je tlačená praktická brožúrka a prehľadná mapa, ktoré budú distribuované na rôznych podujatiach a v informačných centrách či na výstavách. 

Súbory na stiahnutie:

Mapa: Remeselníci Košického kraja – Map: Local producers and craftsmen in Košice Region
(PDF) (online)

Remeselníci Košického kraja – Local producers and craftsmen in Košice Region
(PDF) (online)

Tento projekt je spolu-financovaný vládou Českej republiky, Maďarska, Poľska a Slovenska v rámci Vyšehrádskeho grantu z Medzinárodného vyšehrádskeho fondu. Funkciou fondu je zvýšiť počet nápadov na trvalú regionálnu spoluprácu v Strednej Európe.


Predstavili sme novú ponuku školských výletov do krajiny Haravara a jednodňových autobusových výletov pre rok 2024

Náš Regionálny informačný bod priniesol svoju rozmanitú ponuku aktivít pre nadchádzajúcu turistickú sezónu 2024. Okrem tradičných…

Cestovný ruch v Košickom kraji pokračuje v stabilnom raste. Destinácia Kraj sveta má za sebou úspešné leto a zážitkami nabitý rok 2023

Návrat legendárnej lanovky, moderné umenie na turistických „križovatkách“, obľúbené podujatia, významné infraštruktúrne projekty,…

Umenie na mieste X otvára svoj 2. ročník - v Košickom kraji vyrastú ďalšie diela

Projekt Umenie na mieste X, ktorý priniesol do Košického kraja päť unikátnych landartových diel, má pokračovanie. Organizácia Košice…