fbpx
Japonská televízia TBS natáčala jaskyne UNESCO

Košice, 19.9.2014

Japonská televízia TBS, Tokio natáčala tento týždeň v Košickom kraji dokumentárny film o jaskyniach zapísaných v zozname UNESCO. Prešli takmer všetky jaskyne nášho podzemného kráľovstva – Gombaseckú jaskyňu, Domicu, Dobšinskú ľadovú jaskyňu, Ochtínsku aragonitovú jaskyňu a Krásnohorskú jaskyňu. Bolo to náročné, no my veríme, že výsledok bude stáť za to.


Košický samosprávny kraj v roku 2024 posilní turistickú infraštruktúru finančnou injekciou vo výške 1,35 milióna eur

Košický samosprávny kraj, prostredníctvom etablovanej grantovej výzvy Terra Incognita, aj v roku 2024 podporí nové zaujímavé…

Poznáme víťazov druhého ročníka inovatívnej súťaže Umenie na mieste X

Druhý ročník inovatívnej súťaže Umenie na mieste X, ktorá prináša landartové umelecké diela do návštevníckych lokalít Košického…

Umenie na mieste X

UMENIE NA MIESTE X

Poznáme mená umelcov, ktorých diela pribudnú na mapu turistických atraktivít Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región…