fbpx
Umenie na mieste X otvára svoj 2. ročník – v Košickom kraji vyrastú ďalšie diela

Projekt Umenie na mieste X, ktorý priniesol do Košického kraja päť unikátnych landartových diel, má pokračovanie. Organizácia Košice Región Ekoturizmus, v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom, otvorila jeho druhý ročník.

V pondelok, 16. októbra, sa otvoril druhý ročník výnimočného projektu, ktorý do slovenského cestovného ruchu prináša prepojenie prírody, unikátnych lokalít, umenia a človeka. Jeho cieľom je rozšíriť už existujúcu kolekciu 5-tich umeleckých diel do podoby väčšej outdoorovej galérie vo verejnom priestore Košického kraja.

Očakávaným výsledkom bude súbor diel, rozmiestnených na zaujímavých a atraktívnych turistických miestach, ktoré dotvoria krajinu a zároveň budú motivovať k jej spoznávaniu rovnako ako ku kontaktu so súčasným umením v prírode.

Víťazi prvého ročníka projektu vytvorili v rôznych častiach Košického kraja päť diel, ktoré sú od júna dostupné verejnosti: Kométa v Zádielskej doline, Kukaň na Senianskych rybníkoch, Za časom na oblohe pri Herlianskom gejzíre, Račia procedúra pri jazere Turzov a Figová jama pri letohrádku Sans Souci v Iliašovciach. 

„Sme radi, že sa nám podarilo priniesť návštevníkom Košického kraja netradičné zážitky v podobe týchto diel a tešíme sa na nové prírastky. Ekologický rozmer celého projektu je pre nás veľmi dôležitý. Preto budeme vyberať diela vytvorené s rešpektom k prírode aj lokalite, také, ktoré budú reagovať na špecifiká a jedinečnosť vybraných miest. Je dôležité, aby autori a autorky pri tvorbe pracovali s prírodnými alebo recyklovateľnými či prírodu nepoškodzujúcimi materiálmi a postupmi. Preferovať budeme materiály, ktoré pochádzajú z blízkosti vybranej lokality, a ktoré vhodným spôsobom dotvoria priestor.“ hovorí Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Ekoturizmus

Do prvého kola súťaže sa tvorcovia môžu prihlásiť do polnoci 30. novembra. Prostredníctvom on-line formulára je potrebné poslať životopis, portfólio prác a ideový návrh s krátkou anotáciou vysvetľujúcou myšlienku prihláseného diela. 

Porota 2. výzvy projektu Umenie na mieste X

Kurátorom projektu Umenie na mieste X zostáva historik a teoretik umenia Peter Megyeši a do poroty zasadnú: Dorota Kenderová – riaditeľka Východoslovenskej galérie, Viktória Mravčáková – architektka a urbanistka, Peter Tajkov – výtvarný teoretik, Adrián Kobetič – teoretik umenia a kurátor Trnavy a Lenka Vargová Jurková – výkonná riaditeľka organizácie Košice Región Ekoturizmus. 

„Už v pilotnom ročníku projektu Umenie na mieste X nás milo prekvapil veľký záujem umeleckej obce zapojiť sa do takejto neobvyklej formy propagácie turizmu v našom kraji. Aj preto sme sa v druhom ročníku súťaže rozhodli zvýšiť maximálnu čiastku určenú na realizáciu každého z víťazných diel tak, aby bola súťaž pre umelcov ešte atraktívnejšia. Veríme, že teraz im už nič nezabráni pustiť sa aj do realizačne náročnejších diel, ktoré oživia regióny kraja a prilákajú návštevníkov spoznávať ich,“ dodal predseda Košického samosprávneho kraja, Rastislav Trnka.

Na realizáciu každého z víťazných diel, ktoré sa zhmotnia v lokalitách Košického kraja pred budúcoročnou letnou turistickou sezónou, je vyhradených maximálne 12 000 €. Víťazná autorka, autor alebo tvorivý kolektív získa odmenu vo výške 3 000 €.

Všetky dôležité informácie o výzve Umenie na mieste X


Všetky dôležité termíny, podmienky účasti v súťaži a ďalšie podrobnosti sú uvedené na stránke projektu www.umenienamieste.sk  

> Zadanie
> Prieskum záujmu o zapojenie sa do súťaže
> Vybrané miesta X
 

Košický samosprávny kraj v roku 2024 posilní turistickú infraštruktúru finančnou injekciou vo výške 1,35 milióna eur

Košický samosprávny kraj, prostredníctvom etablovanej grantovej výzvy Terra Incognita, aj v roku 2024 podporí nové zaujímavé…

TLAČOVÁ SPRÁVA: BirdTour: Rozkvet ekoturizmu v srdci Európy, s unikátnym pohľadom na vtáctvo

Spojenie prírody a turizmu s myšlienkou oživiť a zatraktívniť prihraničný región prináša medzinárodný projekt s názvom…

staba

OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA A REVITALIZÁCIA BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA HRADU 

Obnova hradu Krásna Hôrka, ako aj realizácia mnohých novostavieb v podhradí a okolí hradu sa uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie…