fbpx
TLAČOVÁ SPRÁVA: BirdTour: Rozkvet ekoturizmu v srdci Európy, s unikátnym pohľadom na vtáctvo

Spojenie prírody a turizmu s myšlienkou oživiť a zatraktívniť prihraničný región prináša medzinárodný projekt s názvom „BirdTour: Cezhraničný rozvoj ekoturizmu založeného na Bird-watchingu v osobitne chránených územiach“. Projekt výrazne prispieva k cezhraničnému rozvoju ekoturizmu prostredníctvom fascinujúcej činnosti: pozorovania vtáctva v osobitne chránených územiach. Jeho zrealizované výstupy návštevníkom umožnia vypožičať si ďalekohľad v zrekonštruovanom Avescentre v obci Senné a pustiť sa do bádania v ornitologickej oblasti Senianskych rybníkov, vykročiť po náučnom chodníku Vtáčím rajom a vyskúšať si moderné interaktívne prvky, ktoré na ňom vznikli.

Inovatívny projekt BirdTour spolufinancovaný z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci programu Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko

Projekt disponuje celkovým rozpočtom vo výške 987 866,55 EUR, poskytnutým z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zahŕňa spoluprácu so štyrmi partnermi. Sú nimi Košice Región Turizmus, Slovenská ornitologická spoločnosť/BirdLife Slovakia, Zöld Kör – Föld Barátai Magyarország a Nadácia na záchranu a obnovu Senianskeho kaštieľa. Projekt BirdTour je príkladom spolupráce medzi rôznymi organizáciami s cieľom dosiahnuť udržateľný rozvoj a ochranu prírody prostredníctvom produktov ekoturizmu. Medzi najvýznamnejšie výstupy maďarského partnera patrí vytvorenie návštevníckeho centra Bocian biely v obci Bodrogkeresztúr, náučného chodníka v meste Sárospatak a vyhliadkovej veže na pozorovanie vtákov v obci Tarcal.

Projekt založený na Bird-watching-u v lokalite Senianske rybníky v okrese Michalovce

Prioritou projektu je cezhraničný rozvoj ekoturizmu, prostredníctvom podpory a popularizácie pozorovania vtáctva v lokalite Senianske rybníky, ktorá patrí medzi najvýznamnejšie ornitologické lokality v strednej Európe. Hlavnou aktivitou projektu bola rekonštrukcia objektu Avescentra Senné, vďaka čomu tu vzniklo príjemné návštevnícke centrum s komplexným zázemím.

,,Vytvorili sa dobré podmienky pre organizáciu eko-výchovných aktivít, ako je premietanie filmov, prezentácie, tvorivé dielne, či školské exkurzie. Objekt zároveň slúži ako terénna stanica a zázemie s možnosťou ubytovania pre ornitológov a dobrovoľníkov, ktorí sem prichádzajú vtáctvo monitorovať, ale najmä pomáhať pri jeho praktickej ochrane, či pri starostlivosti o priľahlé lúky a mokrade počas dobrovoľníckych táborov a brigád. Priamo v Avescentre vznikla aj požičovňa bicyklov s nabíjacou stanicou NabiBajk PowerBox6, ktorá podporuje elektrobicykle s rôznymi typmi batérií, čo umožní návštevníkom objavovať krásu Senianskych rybníkov novým a ekologickým spôsobom. Okrem toho sme vydali knižného sprievodcu Bird guide ornitologickými lokalitami východného Slovenska v troch jazykových mutáciach (SK, HU, ENG), aby sme šírili povedomie o bohatstve vtáčej fauny v regióne. Podarilo sa nám vybudovať aj prírodnú záhradu v areáli Avescentra, ktorá efektívne a hospodárne využíva dažďovú vodu zo strechy pre závlahu a prírodné jazierko. Projekt BirdTour presahuje jednoduché pozorovanie vtákov. Je to výzva na spojenie sa s prírodou a zároveň možnosť zanechať pozitívny vplyv na oblasť, ktorú milujeme,“

Matej Repel z SOS/BirdLife Slovensko

Zážitkové vzdelávanie prostredníctvom nových prvkov na náučnom chodníku Vtáčím rajom a vybudovanie zázemia pre karavany v obce Senné

Nové Avescentrum Slovenskej ornitologickej spoločnosti/BirdLife Slovensko ponúkne nadšencom turistiky komplexný informačný servis o priľahlej oblasti ako aj motiváciu vstúpiť na náučný chodník Vtáčím rajom. Zrekonštruované informačné panely, vyhliadkové veže a prístrešky boli doplnené o spievajúcu vtáčiu tabuľu, drevenú lávku cez mokraď, repliku vtáčej búdky v nadrozmernej veľkosti a kryty pre pozorovanie vtákov. Táto významná ornitologická oblasť sa počas roka neustále mení a je príťažlivá v každom ročnom období. Nadácia na záchranu a obnovu Senianskeho kaštieľa v obci Senné sa aj preto zamerala na vybudovanie nového priestoru pre parkovanie karavanov a vytvorenie priľahlého hygienického zázemia s kuchynkou, čím sa turistom otvára príležitosť pre komfortný viacdňový pobyt v lokalite a pre budúce opakované návraty

„Senianske rybníky predstavujú jednu z najvýznamnejších ornitologických lokalít v strednej Európe. Svojím vedeckým a ochranárskym významom nadobudla medzinárodný charakter a preto Senianske rybníky lákajú milovníkov prírody aj ornitológov nielen z celého Slovenska, ale aj z Európy. BirdTour predstavuje viac ako len ďalší projekt, ktorý smeruje k ochrane vtáctva. Poskytne turistom skutočný zážitok spojený s hmatateľnými príkladmi komplexného prístupu k ochrane a zodpovednému využívaniu prírodných krás.  Rekonštrukciou objektu Avescentra vzniklo nielen nové zázemie pre ochranárov, ale aj významné infocentrum v srdci Chráneného vtáčieho územia Senianske rybníky, ktoré je, bez preháňania, európskym Vtáčím rajom,“

Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus

Prírodné poklady treba chrániť, ale aj zviditeľňovať, o čo sa stará aj organizácia Košice Región Turizmus. Svojimi komunikačnými aktivitami, marketingovou podporou, výrobou informačných letákov a vytvorením 3D destinačného videa o Senianskych rybníkoch, ktoré je vhodné aj pre použitie v zariadeniach ako Oculus – virtuálna realita, prispela organizácia aj k propagácii výstupov projektu BirdTour.

Pre monitorovanie návštevnosti a pre následné vyhodnocovanie, či zrealizovanými aktivitami dochádza k rozvoju ekoturizmus, boli do lokality diskrétne umiestnené aj dva sčítače turistov. Jeden z nich sa nachádza v blízkosti rozhľadne Ostrovík a druhý na veži pri Iňačovciach. Ich sofistikovaný software umožňuje efektívne spracovávanie a vyhodnocovanie zozbieraných dát, ktorých analýza predstavuje jednu z foriem spätnej väzby pre realizátorov projektu.


VÝCHOD – VÁŠ CAMP – medzinárodný veľtrh cestovného ruchu Caravan Bike Travel v Nitre 2024

Nadšenie pre karavaning a kempovanie si v ostatných rokoch nachádza stále viac priaznivcov na Slovensku i vo svete. Jediný veľtrh na…

Cestovný ruch v Košickom kraji pokračuje v stabilnom raste. Destinácia Kraj sveta má za sebou úspešné leto a zážitkami nabitý rok 2023

Návrat legendárnej lanovky, moderné umenie na turistických „križovatkách“, obľúbené podujatia, významné infraštruktúrne projekty,…

TLAČOVÁ SPRÁVA: Zádielska tiesňava sa teší z noviniek, ktoré podporia turistickú infraštruktúru celej doliny

Nové informačné centrum pri vstupe do Zádielskej tiesňavy a 3 metre vysoké drevené sochy Haravarkov pri Zádielskej chate sú výsledkami…