fbpx
Šéfka Košice Región Turizmus dostala ministerské ocenenie

BRATISLAVA, 26. január 2018 – Cenu ministra dopravy a výstavby SR pre Osobnosť cestovného ruchu si počas prebiehajúceho veľtrhu cestovného ruchu ITF Slovakiatour 2018 prevzala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Považuje to za nielen svoj úspech, ale najmä ocenenie práce a úsilia celej organizácie.

Otvárací deň najväčšieho veľtrhu cestovného ruchu na Slovensku priniesol obrovský úspech pre Košický región. Uznanie ministra dopravy a výstavby SR pre Osobnosť cestovného ruchu 2017 si vo štvrtok (25.1.) prevzala výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus. Minister dopravy a výstavby SR toto ocenenie udeľuje osobnostiam, ktoré sa zásadným spôsobom zaslúžili o rozvoj cestovného ruchu na Slovensku. Krajská organizácia cestovného ruchu zabodovala vytvorením značky UNESCO NA DOSAH, ktorá dodala destinácii nielen modernú marketingovú, ale aj koncepčnú rozvojovú líniu. „Tento moment si nesmierne vážim. Musím však zdôrazniť, že ho vnímam v prvom rade ako ocenenie húževnatej práce a snaženia celého tímu našej organizácie. Preto patrí aj všetkým mojim kolegom, s ktorými sa snažíme, aby bol Košický kraj stále zaujímavejšou turistickou destináciou. Moje vrúcne poďakovanie patrí aj celej mojej rodine, ktorá ma v tejto náročnej práci vždy podporuje,“ uviedla Lenka Vargová Jurková. Zdôraznila, že dynamický rozvoj cestovného ruchu v Košickom kraji je možný len vďaka efektívnej spolupráci: „Podarilo sa nám nastaviť a stabilizovať funkčnú spoluprácu s členskými oblastnými organizáciami cestovného ruchu. Dôležité je ale aj partnerstvo s podnikateľskými subjektmi pôsobiacimi v tomto odvetví. Vo všeobecnosti platí, že cestovný ruch sa rozvíja iba vďaka kvalitnejším službám, a to je spoločný záujem nás všetkých,“ doplnila čerstvo ocenená. Včerajšiu udalosť považuje za dobrý signál pre všetky subjekty pôsobiace v Košickom regióne v odvetví turizmu. Dodala, že toto ocenenie v žiadnom prípade nie je zavŕšením snáh o kvalitnejšiu ponuku pre turistov, práve naopak – dodáva všetkým aktérom v regióne entuziazmus a hnaciu silu do ďalšej náročnej práce.


Cestovný ruch v Košickom kraji pokračuje v stabilnom raste. Destinácia Kraj sveta má za sebou úspešné leto a zážitkami nabitý rok 2023

Návrat legendárnej lanovky, moderné umenie na turistických „križovatkách“, obľúbené podujatia, významné infraštruktúrne projekty,…

TLAČOVÁ SPRÁVA: BirdTour: Rozkvet ekoturizmu v srdci Európy, s unikátnym pohľadom na vtáctvo

Spojenie prírody a turizmu s myšlienkou oživiť a zatraktívniť prihraničný región prináša medzinárodný projekt s názvom…

Hokejová liga majstrov na Kraji sveta

Športoví fanúšikovia nielen z Košíc a Košického kraja sa v týchto týždňoch tešia z významnej športovej udalosti.…