fbpx
PROJEKT CESTUJÚCE BÁBKY

5 podujatí pre deti – v rámci projektu Cestujúce bábky

Vďaka projektu „Cestujúce bábky“, ktorý získal podporu v rámci programu Cezhraničná spolupráca spolufinancovaného z Nórskeho finančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky sme pre vás pripravili 5 podujatí na Slovensku a 5 podujatí na Ukrajine.

5.6.2016 Košice

6.6.2016 Rožňava

7.6.2016 Medzev

25.6.2016 Vinné

26.8.2016 Spišská Nová Ves

V projekte „Cestujúce bábky“, ktorý je prioritne zameraný na deti, bude spracovaných a odvysielaných desať televíznych bábkových inscenácií – päť na slovenské a päť na ukrajinské motívy. Budú vyrobené na základe reálnych historických udalostí, osobností alebo miest, ktoré spájajú oba prihraničné regióny. Spolu s inscenáciami budú odvysielané aj pútavé televízne dokumenty prezentujúce turistické atraktivity a ponuku v každej z cieľových lokalít.

Deti sa môžu tešiť na divadelnú inscenáciu v podaní bábkového divadla priamo na jednotlivých podujatiach. Čaká ich fotografia s cestujúcou bábkou, bábkohercami, 3D aplikácia, magnetická mapa, kreatívne hračky, tvorivé dielne, či nadrozmerná omaľovánka.Gotická cesta na Gemeri a Malohonte opäť otvára brány pre návštevníkov

Jedenásť z dvanástich kostolov, ktoré sú držiteľmi prestížnej značky Európske dedičstvo, už po druhý krát sprístupní svoje…

Cestovný ruch v Košickom kraji pokračuje v stabilnom raste. Destinácia Kraj sveta má za sebou úspešné leto a zážitkami nabitý rok 2023

Návrat legendárnej lanovky, moderné umenie na turistických „križovatkách“, obľúbené podujatia, významné infraštruktúrne projekty,…

Projekt REJOICE zmení nevyužitý potenciál rieky Hornád

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE (RivEr JOurney…