fbpx
Pieskové sochy pri hoteli Glamour

Pláž pri hoteli Glamour bola upravená a vzniklo päť pieskových sôch – Máša a medveď, Poseidon, Spišský hrad, Drak a Kráľ a šašo. Okrem toho tu vznikol fotopoint v podobe maľovanej steny s otvormi na hlavu. Návštevníci hojne využívali možnosť urobiť si fotografiu pri pieskových sochách.

Každú sobotu popoludní sa na pláži pri pieskových sochách konali zábavné popoludnia pre deti. Animátorky vždy pripravili tematicky zameraný program plný hier, súťaží a workshopov. Celú sezónu sa striedali Pirátske hľadanie pokladu, Indiánske dobrodružstvo a Disney popopludnie s maskotmi a ZuzuZumbou pre deti.

Hlavným cieľom projektu bol rozvoz zážitkovej turistiky na Zemplínskej šírave. Tento cieľ bol naplnený a pre mnohých návštevníkov sa pieskové sochy stali cieľom ich výletu. Sochy splnili určite cieľ upútať pozornosť návštevníkov a pritiahnuť ich na Zemplínsku šíravu aj konkrétne do Hotela Glamour. Mnohí návštevníci Zemplínskej šíravy len vďaka tomu objavili hotel a jeho služby.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.dotazník covid 19

Analýza podnikateľského prostredia s ohľadom na pandémiu

Cestovný ruch (CR) je v súčasnej dobe jedným z najpostihnutejších odvetví národného hospodárstva. Aj v Košickom kraji je CR významným…

Nový úsek cyklo trasy až do Maďarska

Vďaka projektu ABA GREENWAY – „Zelený zážitok“, bol vybudovaný nový úsek cyklo trasy, v rámci ktorej môžu cyklisti…

Infocesta pre bloggerov – GO 52 „Víkendy plné tradícií“

Spoločne s bloggermi a novinármi, sme koncom mesiaca september, realizovali INFOCESTU, vďaka ktorej mohli otestovať jedinečné zážitkové…