fbpx
Projekt EcoVeloTour

EcoVeloTour: Podpora rozšíreného plánovania ekoturistiky pozdĺž siete cyklotrás Eurovelo v podunajskej oblasti

Cieľom projektu je podporiť udržateľný rozvoj cestovného ruchu v podunajskej oblasti pozdĺž trás EuroVelo. To chceme dosiahnuť vďaka posilnenému, systematickému a ekologicky šetrnému rámcu riadenia cieľových miest cestovného ruchu a podporou a  rozširovaním cykloturizmu aj do širšieho okolia  trás EuroVelo.

Regióny by mali v rámci plánovania ekoturizmu využívať kultúrne a prírodné dedičstvo prostredníctvom inovatívneho rámca založeného na ekosystémových službách, ktorý umožňuje plnohodnotné využívanie prínosov ekosystemových služieb.

Ekosystémové služby chápeme ako prínosy ekosystémov v ktorých žijeme. Takýmto ekosystémom môže byť les, ktorý slúži na zachytávanie vlahy, proti korózií a zvetrávaniu pôdy, ako úkryt pre zvieratá, ako úkryt ľudí pred priamym slnkom a pod. Práve tieto benefity ekosytémov chceme využiť pri tvorbe ekoturizmu. Príkladom na konkrétny produkt by mohol byť zážitok z pozorovania zvierat v ich prirodzenom prostredí v lese.

Tento prístup a ekoturizmus dáva veľký dôraz na miestnu ekonomiku,  a teda miestne obyvateľstvo a poskytovateľov služieb. Cieľom projektu je z dlhodobého hľadiska prispieť k prosperite regiónov a práve týchto skupín ľudí.

Čo tento projekt prinesie Košickému kraju?

V prvom rade získavame priestor na spracovanie komplexnej stratégie rozvoja ekoturizmu. Táto stratégia by mala byť hotová na jar 2020.

Následne sa v kraji budú realizovať aj pilotné investičné aktivity. Plánujeme vybudovať tri moderné Bike and Rest odpočívadlá pre cyklistov na trase EuroVelo 11. Mali by slúžiť na otestovanie štandardu pre takéto zariadenia na celej sieti trás.

Vďaka projektu obnovíme cyklistické značenie v Košickom kraji v koridore trasy Eurovela 11. Medzi projektové aktivity patrí tiež inštalácia troch sčítacích zariadení cyklistov.

Projekt má rôzne nástroje, ktoré nám pomôžu naplniť tieto ciele. Mali by vzniknúť napríklad príručky pre udržateľnú mobilitu, pre rozvoj ekoturizmu na základe rámca ekosystémových služieb. Zároveň sa uskutoční rozsiahla štúdia trhu.

Už počas implementácie projektu, plánujeme aj prvé pilotné aktivity na otestovanie navrhnutého rámca a zároveň všetkých pomocných materiálov.

Projektoví partneri

 • Mesto Budapešt, Štvrť Zuglo (HU)
 • Turistické združenie východného Bavorska (D)
 • Bulharské združenie pre alternatívny cestovný ruch (BG)
 • Národný inštitút pre výskum a vývoj v delte Dunaja (RO)
 • Korvínová univerzita v Budapešti (HU)
 • Dunajské kompetenčné centrum (RS)
 • Fond pre mikroregionálny klaster cestovného ruchu Subotica Palič (RS)
 • Univerzita prírodných zdrojov a vied o živote, Viedeň (AT)

Strategickí asociovaní partneri

 • Maďarská cyklistická aliancia (HU)
 • Marketingové združenie Nemecký Dunaj (D)
 • Ministerstvo cestovného ruchu v Rumunsku
 • Prešov Cyklistická skupina Kostitras (SK)
 • Ministerstvo cestovného ruchu v Maďarsku
 • Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Strategické dokumenty

Súvisiace aktivity


Celkový rozpočet projektu: 2.117.177,58 €

Rozpočet Košice Región Turizmus: 162.531,00 €

Program: Dunajský nadnárodný program 2014 – 2020

Trvanie projektu: 6/2018 – 5/2021

interreg ecovelotour logo