fbpx
Cyklosčítače pomáhajú v rozvoji ekoturizmu

Vďaka projektu EcoVeloTour z programu Interreg Danube Transnational Program inštaloval Košice Región Turizmus na podporu ekoturizmu v Košickom kraji nové sčítače cyklistov.

Dolný Zemplín a Abov sa môže pochváliť novými cyklistickými sčítačmi, ktoré pomôžu v budúcnosti monitorovať cykloturizmus Košického kraja. Novinkou je inštalovanie dvoch kusov automatických neprenosných sčítačov cyklistov (EcoCounter ZELT so softvérom Eco-visio). Predchádzala tomu ich inštalácia a zaškolenie na ďalšie používanie.

Ekologická prevádzka

Dva automatické sčítače cylistov sa nachádzajú v najmenšej vinohradníckej oblasti Tokaja v Malej Tŕni pri rozhľadni a na cyklotrase v Čani. Zabezpečujú sčítania s rozlíšením smeru jazdy a ich presnosť je min. 95 %. Nové sčítače dokážu z dlhodobého hľadiska určiť počet prejazdov v smere jazdy aj najfrekventovanejší deň. Jeden z nich (v Čani) je umiestnený na významnej sieti cyklistických komunikácií (EuroVelo 11), ktorá spája európske destinácie v rámci celého kontinentu.

Keďže sú určené pre použitie v exteriéri, ich použiteľnosť  je za každého počasia. Odolné sú nielen voči poveternostným podmienkam, ale aj vandalom. Automatická prevádzka nevyžaduje prívod elektrickej energie.

Zber dát

Sčítače sú vybavené vnútornou pamäťou, automatickým zálohovaním nameraných dát a prenosom údajov cez GSM sieť. Majú tiež software, ktorý im umožňuje spracovávať a prezentovať zozbierané informácie.

Umiestnené boli v rámci územia Košického kraja do dvoch lokalít. Jedným z dvoch miest inštalácie sa stala segregovaná asfaltová cyklistická cestička v katastri obce Čaňa. Ďalší cyklistov sčítava na najdlhšej (22,5 km) a najznámejšej z tokajských cyklotrás, na Dolnozemplínskej cyklomagistrále, vedenej po asfaltovej ceste v obci Malá Tŕňa pri vyhliadkovej veži. Zaujímavou je aj preto, že vytvára významnú líniu prepájajúcu vinohradnícku oblasť Tokaj s Maďarskom.

Osadenie cyklistických ščítačov je jedným z nástrojov rozvoja stratégie ekoturizmu v Košickom kraji, ktorý slúži na monitorovanie cykloturizmu v danom území.

Cyklosčítače v Košickom kraji v projekte EcoVeloTour boli zrealizované s finančnou podporou Dunajského nadnárodného programu.


So zahraničnými partnermi sme sa stretli na pracovnom stretnutí v Rumunsku

Vďaka postupne sa uvoľňujúcim pandemickým opatreniam, nám bolo umožnené pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52…

Noc múzeí a galérií obohatí magické prekvapenie na oblohe

Múzeá a galérie v Košickom kraji počas najbližšej soboty 14. novembra 2020 ponúknu návštevníkom jedinečný virtuálny pohľad do…

Európsky týždeň mobility s Košickým krajom: Raňajky aj bezplatné karty

Európsky týždeň mobility je aj tento rok od 16. do 22. septembra a umožňuje mestám a obciam vyskúšať si alternatívy trvalo udržateľnej…