fbpx
Posilnené autobusové spoje do Slovenského raja

Národný park Slovenský raj je v jarnom období a najmä počas letnej sezóny čoraz vyhľadávanejšou turistickou destináciou a jeho dostupnosť osobnými automobilmi je limitovaná veľkosťou parkovísk v jednotlivých turistických centrách. Na túto skutočnosť reaguje Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš, ktorá v spolupráci s dopravcom eurobus, a. s., Košice a Košickým samosprávnym krajom v aktuálnom roku už po tretí krát podporí posilnené verejné autobusové spoje do najvyhľadávanejších stredísk Slovenského raja. Posilnené spoje budú premávať počas aprílovo – májových predĺžených víkendov (28.4. – 1.5. a 5. – 8.5. 2018) a následne aj počas letných víkendov a sviatkov od 1.6. do 31.8. 2018.

Trasa spojov bude viesť z mesta Spišská Nová Ves cez obec Smižany, turistické stredisko Čingov, obce Spišské Tomášovce, Letanovce, Spišský Štvrtok a Vydrník (napojenie na osobné vlaky) do Hrabušíc, Betlanoviec, Hrabušickej píly a späť. Posilnené spoje sa v tomto roku stali súčasťou grafikonu verejnej dopravy spoločnosti eurobus, a.s a výška cestovného sa bude odvíjať od štandardných taríf dopravcu. Predmetné spoje môžete nájsť v grafikone dostupnom na webe tu (spoje č. 37, 40, 42, 44 a 47, respektíve s poznámkou v čiernom štvorčeku č. 82 a 84).

Pevne veríme, že tieto spoje budú pre návštevníkov nášho regiónu užitočné a že ich využijú v čo najväčšej miere.