fbpx
Faktúry, zmluvy, objednávky
Zmluva o dielo č. 75/2020

Zmluvná strana: Ejoin s.r.o., obec Nižná Myšľa

Dátum podpisu: 17.09.2020

Dátum zverejnenia: 18.09.2020

Priložené súbory:
ZoD-75_2020-Nizna-Mysla-.pdf
Zod-75_2020-Priloha-c.-1-Projektova-dokumentacia.pdf
ZoD-75_2020-Priloha-c.-2-Oceneny-vykaz-vymer.pdf
Zod-75_2020-Priloha-c.-3-Zoznam-subdodavatelov.pdf
Zmluva o dielo č. 74/2020

Zmluvná strana: Ejoin s.r.o., obec Trstené pri Hornáde

Dátum podpisu: 17.09.2020

Dátum zverejnenia: 18.09.2020

Priložené súbory:
ZoD-74_2020-Trstene-pri-Hornade.pdf
ZoD-74_2020-Priloha-c.-1-Projektova-dokumentacia.pdf
ZoD-74_2020-Priloha-c.-2-Oceneny-vykaz-vymer.pdf
Zod-74_2020-Priloha-c.-3-Zoznam-subdodavatelov-.pdf