fbpx
REJOICE – RivEr JOurney experIenCE (kayak-canoeing sharing)

Nevyužitý potenciál rieky Hornád z hľadiska ekoturizmu sa rozhodli zmeniť partneri projektu REJOICE (RivEr JOurney experIenCE). Hlavným cieľom projektu je spojiť územie popri rieke Hornád a využiť potenciál rieky ako vodnej turistickej trasy vytvorením kayak-canoeing sharing systému. V rámci projektu bude vybudovaná prístupová infraštruktúra pozdĺž rieky Hornád (výstupné / vstupné prístavy), zakúpia sa kajaky, kanoe a kontajnery na ich uskladnenie a bude tiež vybudovaná drobná infraštruktúra – oddychové zóny v partnerských obciach. Navyše sa v rámci projektu vytvorí aj systém požičiavania bicyklov, čo doplní ponúkané eko-turistické služby v regióne.

 

Za účelom realizácie projektu sa vytvorilo 16 členné partnerstvo zo slovenskej a maďarskej strany, ktoré povedie River & Mountain, občianske združenie ako vedúci partner.

Košice Región Turizmus ako jeden z partnerov má na starosti zabezpečenie inovatívneho typu cezhraničného verejného systému zdieľania kanoe a kajakov (canoe a kayak sharing system). Pôjde o automatizovaný systém zdieľania, ktorý si nevyžaduje personálnu obsluhu. Dôjde k vytvoreniu mobilnej aplikácie, ktorá zabezpečí ovládanie a organizáciu zapožičania lodí prostredníctvom technologického riešenia. Naskenovaním QR kódu a pomocou mobilného telefónu sa na kontajneri otvoria dvierka so zvoleným a vopred rezervovaným setom (loďka s príslušenstvom). Otvorením dvierok začína samotná plavba. Plavba končí v momente vrátenia setu a lode do voľného oddielu iného alebo toho istého zariadenia/kontajnera. Prostredníctvom tejto aktivity sa nám podarí prilákať návštevníkov do Košického kraja a zároveň propagovať Košice Región Turizmus ako lídra v ekoturizme. 

Celkový rozpočet partnera je 230 471,56 EUR (rozpočet navýšený na 329 862,09 eur)

Príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre partnera Košice Región Turizmus činí 280 382,78 EUR.

Realizáciou projektu sa očakáva zlepšenie spoločne poskytovaných cezhraničných služieb v oblasti ekoturistiky a zvýšenie návštevnosti regiónu zo strany turistov.

Názov projektu: RivEr JOurney experIenCE

Kód projektu: SKHU/1902/1.1/114

Doba realizácie: 01/03/2021 – 31/10/2023 (predĺžené do 31/12/2023)

Partneri projektu REJOICE

 • River & Mountain, občianske združenie (vedúci partner)
 • Ľuboš Grajcár – John the B tour
 • Obec Veľká Lodina
 • Obec Kysak
 • Obec Družstevná pri Hornáde
 • Obec Kostoľany nad Hornádom
 • Obec Ždaňa
 • Obec Trstené pri Hornáde
 • Obec Milhosť
 • Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus
 • Obec Hidasnémeti (HU)
 • Obec Hernádszentandrás (HU)
 • Obec Hernádkércs (HU)
 • Kmetty Benjámin (HU)
 • VÉDÉPSZOLG KFT (HU)
 • Nadácia Creative Team Alapítvány (HU)

Realizácia projektu je podporená z Európskeho fondu regionálneho rozvoja prostredníctvom Programu spolupráce Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko. Celkový rozpočet projektu je 1 677 787,43 EUR z čoho príspevok z EFRR činí 1 426 119,26 EUR. (po dodatku dňa 8.12.2023 celkový rozpočet projektu je 1 910 481,41 EUR z čoho príspevok z EFRR činí 1 623 909,12 EUR.)

www.skhu.eu