fbpx
LOCAL PRODUCTS IN TOURISM

Partneri projektu navzájom využívajú svoje osvedčené postupy na čo najefektívnejšie zapojenie miestnych výrobcov a remeselníkov do cestovného ruchu. S projektom sa vytvorí efektívny tok informácií medzi miestnymi výrobcami, turistami a účastníkmi projektu. Môže tiež rozšíriť škálu možností turistických produktov.

Hlavný cieľ projektu:

Cieľom projektu je trvalo udržateľný rozvoj turizmu na miestnej a regionálnej úrovni spojením medzinárodných odborných znalostí a zdieľaného know-how, ktorý možno dosiahnuť zapojením miestnych výrobcov, remeselníkov do turizmu, čím sa vytvorí nový produkt cestovného ruchu. Pri realizácii projektu sa zameriavame na zdieľanie vedomostí a výmenu skúseností, ktoré môžu pomôcť partnerom rozvíjať tento špeciálny segment cestovného ruchu. Z troch partnerov iba Košice Región Turizmus má na svojej webovej stránke nejaké informácie o remeselníkoch, ale žiadny z partnerov skutočne nerozvinul miestne produkty na produkt cestovného ruchu. Cieľom je vytvoriť produkt cestovného ruchu založený na produktoch miestnych výrobcov a remeselníkov.

Projektoví partneri

  • Nyiregyházi Turisztikai Nonprofit Kft./Nyíregyháza Tourism Nonprofit Ltd.  – hlavný partner projektu

  • Košice Región Turizmus
  • Gmina Miasto Rzeszów / Mesto Rzeszów


Program: Interreg V-A Slovensko-Maďarsko

Celkový rozpočet projektu: 29 134,- €

Rozpočet Košice Región Turizmus: 6 348,- €

Trvanie projektu: 1.6.2023 – 31.5.2024

ID projektu: 22310170


Viac informácií o projekte a programe nájdete www.visegradfund.org

Obsah článku nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.