fbpx
Projekt Promenáda na Šírave

Riešené územie sa nachádza na brehu vodného diela Zemplínska šírava v katastri obce Kaluža. Viac ako 50 rokov je využívané na rekreáciu, a to predovšetkým v letných mesiacoch. V minulosti bola táto lokalita masovo navštevovaná a bola známa tiež pod označením Centrálna Šírava.

V období 90. rokov zaznamenala lokalita, podobne ako celá rekreačná oblasť Zemplínskej šíravy, prudký pokles návštevnosti. V spojitosti s prepadom kvality poskytovaných služieb to viedlo k celkovému úpadku tohto územia.

V súčasnosti práve toto územie predstavuje jedno z najperspektívnejších centier turistického ruchu na Zemplínskej šírave. Nový trend rozvoja bol naštartovaný výstavbou Thermal Šírava SPA Resort, ktorý priniesol do lokality novú kvalitu (nielen staviteľského) myslenia a otvorili priestor pre moderné stvárnenie prvkov rekreačnej infraštruktúry.

Zhruba v rovnakom čase sa na protiľahlom výbežku brehu, vo vzdialenosti asi jedného kilometra, vyprofilovala ďalšia kvalitatívne nadštandardná lokalita cestovného ruchu. Areál štvorhviezdičkového Hotela Glamour, v tesnom kontakte s hladinou vodného diela a so susediacou dominantou Lodenice Slovenského vodohospodárskeho podniku, ktorá je odkazom na obdobie rozkvetu Zemplínskej šíravy, tvoria zaujímavý celok a zároveň druhé ohnisko tohto návštevníckeho územia.

Vzhľadom na už existujúcu lokálnu tradíciu myšlienky prepojenia lokalít Thermalparku a hotela Glamour, sa organizácia Košice Región Turizmus rozhodla vybudovať pešiu promenádu, ktorá by zabezpečila žiadanú výmenu návštevníckych báz medzi oboma ohniskami a definitívne zafixovala nastolený trend zvyšovania kvality poskytovaného návštevníckeho zážitku v tejto časti rekreačnej oblasti Zemplínska šírava.

Samotný objekt promenády nie je chápaný len ako spojnica medzi zadefinovanými mikro-lokalitami na jej dvoch koncoch, ale primárne ako nosná atraktivita cestovného ruchu a impulz pre vznik ďalších atraktivít.

Súčasťou promenády majú byť aj:

  • vyhliadka smerom na zamýšľanú vyhliadkovú vežu (pahorok Medvedia hora)
  • fotopointy
  • oddychové body
  • meeting pointy
  • celoročne prevádzkovaný sklenený pavilón
  • prístavisko resp. kotvisko pre malé plavidlá a skútre