fbpx
UNESCO MÁME NA DOSAH

SPIŠSKÝ HRAD, 2. apríl 2017

Návštevník regiónu sa môže z Košíc dostať autom do 100 minút až k 18 pamiatkam a lokalitám Svetového dedičstva UNESCO. Práve dobrá dostupnosť veľkého počtu UNESCO-pamiatok je zjednocujúcim prvkom, ktorý je najlepšou spoločnou charakteristikou celého regiónu, napriek veľkej rôznorodosti jeho jednotlivých častí. Organizácia Košice Región Turizmus preto uchopila tému „UNESCO NA DOSAH“ ako trvalý identifikátor destinácie, ktorý má v konkurenčnom prostredí vysoký potenciál pritiahnuť pozornosť turistov cez rastúce povedomie o značke.

Košice Región Turizmus chce vyťažiť z rastúceho záujmu návštevníkov a ďalej ho rozvíjať. Čerstvé štatistiky za minulý rok naznačujú, že Košice región dosiahol najvyšší rast spomedzi ôsmich slovenských krajov (viď. príloha).

V porovnaní s rokom 2016 pribudlo v destinácii Košice región 27% domácich a 38% zahraničných návštevníkov, v oboch kategóriách pritom ide o suverénne najvyšší nárast na Slovensku. Najvyššie sa Košice región v pomyselnom rebríčku krajov dostal aj v celkovom počte prenocovaní, ktoré narástlo celkovo o 21%. Rastúca návštevnosť prospieva cestovnému ruchu, a teda aj rozvoju ekonomiky kraja: „Iba tržby za ubytovanie medziročne stúpli o viac ako dva a pol milióna eur, čo je 16-percentný nárast. Z rastu návštevnosti a prenocovaní, pochopiteľne, profitovali aj lokálni podnikatelia a poskytovatelia služieb, ide teda o potrebný impulz pre náš región.

Nadväzujúc na tieto výsledky prichádza Košice Región Turizmus s moderným prístupom v destinačnom manažmente, ktorý využíva výraznú črtu kraja na jeho propagáciu – 18 pamiatok Svetového dedičstva UNESCO do 100 minút z Košíc. Okrem inovatívneho marketingu sú ale potrebné aj ďalšie aktivity, slúžiace na rozvoj pamiatok, resp. lokalít, v ktorých sa nachádzajú. Košice Región Turizmus preto v tomto roku prišiel s novým finančným mechanizmom podpory – TOP lokality. Mechanizmus spadá pod program Košického samosprávneho kraja Terra Incognita. „Medzi pamiatkami UNESCO sú aj také, ktoré okrem propagácie potrebujú tiež istý rozvojový impulz. Preto sa, s podporou krajskej samosprávy a v spolupráci s aktérmi cestovného ruchu, snažíme o zlepšenie najmä turistickej infraštruktúry, ktorá je pre viaceré z týchto miest kľúčová.

Viac informácii nájdete v priloženej tlačovej správe.