fbpx
Rekordný rok 2019 aj pre Regionálny informačný bod

Náš Regionálny informačný bod je unikátnym turistickým centrom, v ktorom získajú návštevníci cestovateľské informácie o celom Košickom kraji.

Okrem štandardného portfólia turistického informačného centra a predaja suvenírov a darčekových predmetov zohráva zásadnú rolu aj pri vytváraní ponuky, plánovaní a predaji vlastných výletov pre verejnosť a lístkov na mimoriadne turistické vlaky alebo vstupeniek na partnerské podujatia.

Keďže aktivity RIB v priereze rokov naberajú na intenzite, prejavuje sa to aj v bilancii návštevnosti a obratov RIB.

regionálny informačný bod

Návštevnosť Regionálneho informačného bodu sa za uplynulé roky darí postupne zvyšovať – v roku 2019 k nám zavítalo o 24 percent viac návštevníkov ako v roku 2018. Oproti predošlému roku však možno konštatovať proporčnejšie rozdelenie podľa dôvodu návštevy.

Kým v roku 2018 ako dôvod návštevy dominoval záujem návštevníkov o publikácie, v roku 2019 sa záujmy návštevníkov delili približne rovnako. Stúpol tiež počet kalendárnych mesiacov, v ktorých návštevnosť RIB prevýšila hranicu 1.000 – z piatich mesiacov v roku 2018 až na osem takýchto mesiacov v roku 2019.

Najmarkantnejší medziročný nárast návštevnosti RIB nastal v súvislosti s MS v ľadovom hokeji v mesiacoch apríl (+54%) a máj (+173%). Máj 2019 bol tak najsilnejším mesiacom nielen z pohľadu medziročného nárastu, ale aj čo sa týka porovnania všetkých mesiacov príslušného roka. Za ním nasledovali tradične najsilnejšie mesiace – júl, august a september.

Počet návštevníkov Regionálneho informačného bodu podľa dôvodu návštevy

mesiacinfo o
Košiciach
info o
Košickom kraji
publikácie a inénákup tovarunákup lístkovspolu
január13917216212875676
február128122108144200702
marec116269174204195958
apríl2822741803063761.418
máj4923022809666302.670
jún1612052122084581.244
júl4473663603143981.885
august4543315602001671.712
september4002845411321551.512
október352251299206781.186
november2031992292162021.049
december15213821238992983
SPOLU3.3262.9133.3173.4133.02615.995

V porovnaní dôvodov návštevy badať dôležitú rolu RIB v procese predaja lístkov na vlastné i partnerské udalosti, výlety a podujatia. Kým v roku 2018 bol nákup lístkov dôvodom návštevy RIB u 4 percent návštevníkov, v roku 2019 sa tento podiel zvýšil na 19 percent návštevníkov.

návštevnosť regionálny informačný bod 2019
Medziročné porovnanie počtu návštevníkov Regionálneho informačného bodu
obraty regionálny informačný bod 2019
Obraty Regionálneho informačného bodu v roku 2019 a medziročné porovnanie

Viac informácií o Regionálnom informačnom bode


Organizovali sme pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi

V uplynulom období sme organizovali pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52 - 52 zážitkov v Karpatskom regióne. Projekt sa…

Kampaň Kraj sveta opäť v centre pozornosti

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, doplnila v priebehu…

dotazník covid 19

Analýza podnikateľského prostredia s ohľadom na pandémiu

Cestovný ruch (CR) je v súčasnej dobe jedným z najpostihnutejších odvetví národného hospodárstva. Aj v Košickom kraji je CR významným…