fbpx
Nová dobrodružno-poznávacia cesta pre rodiny s deťmi po Slovenskom raji a Spiši

Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš pripravila novú dobrodružno-poznávaciu cestu pre rodiny s deťmi po Slovenskom raji a Spiši. Cesta spojená s atraktívnou súťažou nesie názov „So Šťastíkom a Šťastenkou v ústrety poznaniu Slovenského raja a Spiša“.

Úlohou súťažiacich bude navštíviť vybrané zaujímavosti na ceste po našom regióne (spolu 13 lokalít označených infopanelmi). Pri každej z nich po zodpovedaní súťažnej otázky získajú samolepku do súťažnej karty a malý darček, či sladkú odmenu. Tí najusilovnejší budú po skončení súťaže zaradení do žrebovania o hodnotné ceny.

Súťaž bude prebiehať od zajtra, 29. 7., do 30. septembra 2017. Finančne bola podporená Nadáciou Volkswagen Slovakia.

V prílohe Vám zasielam tlačovú správu ku poznávacej ceste / súťaži a plagát. Pokiaľ by ste si chceli pozrieť súťažnú brožúrku s informáciami ku každej lokalite a súťažnou kartou, môžete si ju stiahnuť na nižšie uvedenom linku (pre poslanie v prílohe bola príliš veľká):


Infocesta pre bloggerov – GO 52 „Víkendy plné tradícií“

Spoločne s bloggermi a novinármi, sme koncom mesiaca september, realizovali INFOCESTU, vďaka ktorej mohli otestovať jedinečné zážitkové…

Výzva na podporu cestovného ruchu v Košickom kraji z programu Terra Incognita pre rok 2022.

Dňa 3.9.2021 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov podpory cestovného ruchu. Medzi úspešných žiadateľov bude prerozdelený až…

Lepší zážitok, bezpečnejší pohyb a prepojenosť turistických trás

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov obnovil 341,8 km turistického značenia v rámci Košického…