fbpx
LETNÝ PRIESKUM „LETO 2013“. DOVOLENKA PRI VODE A KULTÚRA ŤAHÁ DOVOLENKÁROV DO KOŠICKÉHO REGIÓNU.

Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom aj tento rok spustili v letnom období prieskum na zistenie spokojnosti návštevníkov v jednotlivých dovolenkových oblastiach v Košickom kraji s názvom „LETO 2013“.

„Do vyhodnotenia sa tento rok zapojilo 7 informačných centier s celoročnou prevádzkou (Dobšiná, Moldava nad Bodvou, Rožňava, Smižany, Spišský Nová Ves, Michalovce, Veľké Kapušany) a 2 sezónne (Vinné/Hôrka a Kaluža). Dotazníky vyplnilo spolu 439 respondentov, čo je nárast o cca 20 % oproti minulému roku, vďaka tomu sa nám podarilo získať dôležité informácie od návštevníkov kraja pre naše ďalšie aktivity“ hovorí Miroslava Šeregová Hnatková z KOCR KK.

Turisti, ktorí sa zastavili v informačných centrách vypĺňali dotazníky s otázkami týkajúcimi sa motívu ich návštevy, dostupnosti informácií a kvality poskytnutých služieb. Dotazníky boli k dispozícii v šiestich jazykoch (slovensky, anglicky, nemecky, maďarsky, rusky a poľsky).

Najpestrejšie zastúpenie návštevníkov nám poskytlo Informačné centrum v Spišskej Novej Vsi. Možnosť vyjadriť sa využili návštevníci z Južnej Afriky, USA, Holandska, Francúzska, Izraela, Nového Zélandu, Rakúska, Ruska, Ukrajiny, Bieloruska, Česka, Maďarska, Austrálie, Nemecka, Poľska, Anglicka, Švédska, Lotyšska a Talianska, pokračuje v hodnotení prieskumu Miroslava Šeregová Hnatková z KOCR KK.

Najdôležitejšie zistenia z prieskumu sú: ts_vysledkyprieskumu_leto-2013_ms

Vzhľadom na dôležitosť informácií získaných prieskumom sme sa rozhodli prieskum v ďalšom roku rozšíriť. Plánujeme zapojiť do tejto aktivity viaceré subjekty cestovného ruchu a sledovať spokojnosť návštevníkov nielen v letnom období, ale počas celého roka.

Autor : KOCR Košický kraj


Vôňa agátu otvára malohorešské pivnice

Agátový háj v Malom Horeši je symbolicky spojený s mimoriadne obľúbenou vinárskou akciou. V areáli vinných pivníc tejto…

Na Tokaji otvorili nové vinárstvo: Chateau GRAND BARI

Vo Veľkej Bare dnes slávnostne uviedli do života nové priestory tokajského vinárstva Chateau GRAND BARI. Vinárstvo, ktoré je už na…

Ďalšie ocenenie za značku destinácie Košice región

Slovenské národné múzeum – Spišské múzeum v Levoči každoročne spomedzi svojich spolupracovníkov, kolegov a podporovateľov oceňuje…