fbpx
Grafická súťaž: Návrh vizuálu podujatia „Letecké dni Košického kraja“

Podujatie „Letecké dni Košického kraja“ sa bude konať v roku 2021 už po štvrtý krát. Podujatie má veľký potenciál, aby sa stalo podujatím s medzinárodným presahom. Svedčia o tom aj doterajšie čísla návštevnosti (rok 2019 cca 20 000 návštevníkov). Hlavný program tohto podujatia pozostáva z leteckých ukážok akrobatických a vojenských lietadiel, vrtuľníkov a z historických bojových ukážok. Sprievodný program podujatia predstavujú rôzne atrakcie pre deti aj dospelých návštevníkov. Účinkujúci a návštevníci sú nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Predmet a cieľ súťaže

Predmet súťaže: Predmetom súťaže je získanie kreatívnych grafických návrhov pre vizuál podujatia “Letecké dni Košického kraja“.

Cieľ súťaže: Hlavným cieľom je vytvoriť vizuálny balík/set, ktorým sa bude dané podujatie dlhodobo prezentovať verejnosti a ktorý stane sa jeho vizuálnou identitou s dôrazom na cieľ podujatia stať sa najväčším podujatím v Košickom kraji a odlíšiť sa od podobného podujatia – Medzinárodné letecké dni SIAF.

Súťažný návrh musí zahŕňať:

  • návrh loga podujatia, vizuálnu identitu so základným definovaním loga
  • návrh pre online marketingové formáty podujatia
  • návrh pre offline marketingové formáty podujatia
  • návrh webovej stránky podujatia – návrh hlavnej stránky a podstránky

Odmeny v súťaži

  1. miesto: 1 500 ,- eur 
  2. miesto: 300 ,- eur
  3. miesto: 200 ,- eur

!! UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 31.5.2021 !!

Všetky ďalšie informácie o súťaži a podmienky nájdete TU.


Zúčastnili sme sa medzinárodného festivalu v Rumunsku

V priebehu júla sme absolvovali zahraničné pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52 Heritage Weekends,…

Pozvánka na predstavenie výstupov projektu NYKE

Hlavným cieľom projektu NYKE, ktorého sme aktívnou súčasťou, je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizácií na…

Cyklosčítače pomáhajú v rozvoji ekoturizmu

Vďaka projektu EcoVeloTour z programu Interreg Danube Transnational Program inštaloval Košice Región Turizmus na podporu ekoturizmu v Košickom…