fbpx
Grafická súťaž: Návrh vizuálu podujatia „Letecké dni Košického kraja“

Podujatie „Letecké dni Košického kraja“ sa bude konať v roku 2021 už po štvrtý krát. Podujatie má veľký potenciál, aby sa stalo podujatím s medzinárodným presahom. Svedčia o tom aj doterajšie čísla návštevnosti (rok 2019 cca 20 000 návštevníkov). Hlavný program tohto podujatia pozostáva z leteckých ukážok akrobatických a vojenských lietadiel, vrtuľníkov a z historických bojových ukážok. Sprievodný program podujatia predstavujú rôzne atrakcie pre deti aj dospelých návštevníkov. Účinkujúci a návštevníci sú nielen zo Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Predmet a cieľ súťaže

Predmet súťaže: Predmetom súťaže je získanie kreatívnych grafických návrhov pre vizuál podujatia “Letecké dni Košického kraja“.

Cieľ súťaže: Hlavným cieľom je vytvoriť vizuálny balík/set, ktorým sa bude dané podujatie dlhodobo prezentovať verejnosti a ktorý stane sa jeho vizuálnou identitou s dôrazom na cieľ podujatia stať sa najväčším podujatím v Košickom kraji a odlíšiť sa od podobného podujatia – Medzinárodné letecké dni SIAF.

Súťažný návrh musí zahŕňať:

  • návrh loga podujatia, vizuálnu identitu so základným definovaním loga
  • návrh pre online marketingové formáty podujatia
  • návrh pre offline marketingové formáty podujatia
  • návrh webovej stránky podujatia – návrh hlavnej stránky a podstránky

Odmeny v súťaži

  1. miesto: 1 500 ,- eur 
  2. miesto: 300 ,- eur
  3. miesto: 200 ,- eur

!! UZÁVIERKA SÚŤAŽE: 31.5.2021 !!

Všetky ďalšie informácie o súťaži a podmienky nájdete TU.


Pozvánka na predstavenie výstupov projektu NYKE

Hlavným cieľom projektu NYKE, ktorého sme aktívnou súčasťou, je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizácií na…

So zahraničnými partnermi sme sa stretli na pracovnom stretnutí v Rumunsku

Vďaka postupne sa uvoľňujúcim pandemickým opatreniam, nám bolo umožnené pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52…

Aktéri cestovného ruchu sa vzdelávali v mnohých oblastiach

V Košickom kraji pôsobí veľké množstvo talentovaných ľudí s autentickým životným štýlom, ktorí sa venujú miznúcim alebo…