fbpx
Faktúry, zmluvy, objednávky
Zmluva o dielo č. 74/2020

Zmluvná strana: Ejoin s.r.o., obec Trstené pri Hornáde

Dátum podpisu: 17.09.2020

Dátum zverejnenia: 18.09.2020

Priložené súbory:
ZoD-74_2020-Trstene-pri-Hornade.pdf
ZoD-74_2020-Priloha-c.-1-Projektova-dokumentacia.pdf
ZoD-74_2020-Priloha-c.-2-Oceneny-vykaz-vymer.pdf
Zod-74_2020-Priloha-c.-3-Zoznam-subdodavatelov-.pdf
Zmluva o dielo č. 73/2020

Zmluvná strana: Ejoin s.r.o., obec Skároš

Dátum podpisu: 17.09.2020

Dátum zverejnenia: 18.09.2020

Priložené súbory:
ZoD-73_2020-Skaros.pdf
ZoD-73_2020-Priloha-c.-1-Projektova-dokumentacia.pdf
ZoD-73_2020-Priloha-c.-2-Oceneny-vykaz-vymer.pdf
Zod-73_2020-Priloha-c.-3-Zoznam-subdodavatelov.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie č. 71/2020

Zmluvná strana: Progress Promotion Košice s.r.o.

Dátum podpisu: 02.09.2020

Dátum zverejnenia: 04.09.2020

Priložené súbory:
7120.pdf
príloha.pdf