fbpx
Faktúry, zmluvy, objednávky
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 04616/2022/ORR-10504

Zmluvná strana: Obec Ladmovce

Dátum podpisu: 26.10.2022

Dátum zverejnenia: 24.11.2022

Priložené súbory:
Obec-Ladmovcce.pdf
Priloha-c.-1.pdf
Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 07003/2022/ORR-36049

Zmluvná strana: ČINGOV TOUR, spol. s r. o.

Dátum podpisu: 28.10.2022

Dátum zverejnenia: 14.11.2022

Priložené súbory:
Priloha-c.-1.pdf
Dodatok-c.-1.pdf

Zmluvná strana: Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí dotácie č. 07003/2022/ORR-36049

Dátum podpisu: 28.10.2022

Dátum zverejnenia: 14.11.2022

Priložené súbory:
Cingov-Tour-Dodatok-c.1.pdf
Cingov-Tour-priloha-k-dodatku.pdf