fbpx
Faktúry, zmluvy, objednávky
Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov

Zmluvná strana: Zemplínska oblastná organizácia cestovného ruchu

Dátum podpisu: 13.10.2022

Dátum zverejnenia: 13.10.2022

Priložené súbory:
ZOOCR-Zmluva-o-poskytnuti-financnych-prostriedkov.pdf
ZOOCR-ziadost.pdf
ZOOCR_rozpocet_2022.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluvná strana: Východoslovenské výskumné a dokumnetačné centrum

Dátum podpisu: 29.09.2022

Dátum zverejnenia: 12.10.2022

Priložené súbory:
VVaDc-Zmluva-o-poskytnuti-dotacie.pdf
VVaDC-priloha-c.1.pdf
VVaDC-priloha-c.2.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluvná strana: ADS balloning, s.r.o.

Dátum podpisu: 23.09.2022

Dátum zverejnenia: 12.10.2022

Priložené súbory:
ADS-balloning-Zmluva-o-poskytnuti-dotacie.pdf
ADS-balloning-priloha-c.1.pdf
ADS-balloning-priloha-c.2.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluvná strana: Mestský športový klub IUVENTA Michalovce o.z.

Dátum podpisu: 12.09.2022

Dátum zverejnenia: 12.10.2022

Priložené súbory:
Sportovy-klub-Zmluva-o-poskytnuti-dotacie.pdf
Sportovy-klub-priloha-c.1.pdf
Sportovy-klub-priloha-c.2.pdf
Sportovy-klub-priloha-c.3.pdf
Zmluva o poskytnutí dotácie

Zmluvná strana: ČINGOV TOUR, spol. s r.o.

Dátum podpisu: 23.09.2022

Dátum zverejnenia: 27.09.2022

Priložené súbory:
cingov-Tour-Zmluva-o-poskytnuti-dotacie.pdf
Cingov-Tour-priloha-c.1.pdf
Cingov-Tour-priloha-c.2.pdf