fbpx
Projekt NYKE – branding seminár

Zrealizovaný v rámci projektu NYKE, Interreg V-A Slovenská republika-Maďarsko


Jeden z výstupov projektu  NYKE – Tvorba moderných propagačných nástrojov na podporu cestovného ruchu cezhraničnej turistickej destinácie – spoločný vzdelávací seminár pracovníkov organizácií a projektových partnerov, sa vzhľadom k epidemiologickej situácii konal v podobe online stretnutia dňa 30. 11. 2020.  V rámci pracovného stretnutia, vedeného marketingovým expertom – zástupcami marketingovej agentúry Socialists, sme v rámci participatívnej aktívnej činnosti a vzájomnej kooperácie zadefinovali základne atribúty spoločnej – cezhraničnej destinácie, ktoré spájajú Košický kraj a oblasť Nyíregyháza. Stretnutie bolo založené na prvotných informáciách, ktoré sme získali zo samostatne zrealizovaných branding seminárov v Maďarsku a na Slovensku, vedené profesionálnymi expertmi. Zadefinované boli vlastnosti oboch destinácií, ich jedinečnosti,  ktoré sú ich konkurenčnou výhodou, ako aj ich spoločnú značku pre vyššie uvedené oblasti. Závery z branding seminára budú zároveň slúžiť ako podklad pre zadefinovanie základných požiadaviek pre dramaturgiu destinačného videa, ktoré je hlavným výstupom tohto cezhraničného projektu.

Branding seminár zároveň plnil funkciu vzdelávania pracovníkov projektových partnerov v oblasti marketingu a tvorby značky.


Projektoví partneri:

  • Košice Región Turizmus
  • Nyíregyházi Turisztikai Közhasznú Szolgáltató Nonprofit Kft.

Obsah článku nepredstavuje oficiálne stanovisko Európskej únie.