fbpx
Zlepšenie služieb návštevníkom v nástupnom mieste splavu Prielomu Hornádu v NP Slovenský raj

Výstupom projektu je kompletne zrekonštruovaná miestnosť pre účely hygienického, sociálneho, informačného a koordinačného zázemia splavu. Prostredníctvom projektu sa podarila kompletná rekonštrukcia a adaptácia miestnosti s rozmermi 7 x 6 m. Okrem vnútornej rekonštrukcie sa zrealizovala aj adaptácia vonkajšieho prostredia s úpravou vonkajšej fasády a odkvapový chodník. Zrekonštruovaná miestnosť poskytuje návštevníkovi základný hygienický a sociálny komfort. Ide hlavne o interiérové vybavenie a nábytok, s možnosťou prezliekania sa návštevníkov splavu, odložením batožiny a s možnosťou oddychu. Keďže miestnosť ani objekt nedisponuje žiadnou prípojkou vody, bolo mobilné WC osadené vedľa budovy. Prevádzka mobilného WC prebiehala už v sezóne splavu v roku 2017.

Ďalším výstupom projektu bolo zriadenie infobodu pre vodákov aj bežných návštevníkov NP Slovenský raj. Vytvoril sa informačný adaptovaný priestor pre účastníkov splavu a návštevníkov NP Slovenský raj. Infobod zabezpečuje prvý kontakt s turistami a návštevníkmi, s možnosťou ponuky informácií o priebehu splavu, základných podmienkach splavovania, vybavenia a administrácie splavu, ako aj základné informácie o Národnom parku Slovenský raj. Návštevník dostane kompletnú informáciu o ponúkanom produkte ako o novom ekoturistickom produkte cestovného ruchu.

Vďaka propagačným a informačným materiálom vytvoreným prostredníctvom projektu sa otvoril priestor pre kvalifikované informácie o produkte v slovenskom aj anglickom jazyku. Informačné a propagačné prostriedky poskytujú aktuálny obraz základných daností splavovania Prielomu Hornádu.

Prostredníctvom projektu sa podarilo zatraktívniť a výrazne zlepšiť služby v nástupnom mieste splavu Prielomu Hornádu. Z pohľadu návštevníka vybudovaním a skvalitnením zrekonštruovaných priestorov sa zabezpečil základný hygienický a sociálny štandard s pridanou hodnotou informačných služieb. To následne v turistickej sezóne prispeje k zvýšenému komfortu a úrovni prevádzkovania splavu. Účastníci splavu si okrem nezabudnuteľného zážitku splavovania divokej rieky odnesú so sebou aj hodnotné informácie o území.

Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.

Autorom fotografií zo splavu Prielomu Hornádu je Mgr. Peter Olekšák.Obnova turistického značenia podporila rozvoj udržateľnej rekreácie

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov aj v tomto roku pokračovali v úspešnej spolupráci. Obnovili 207,3 km…

Kampaň KRAJ SVETA ovládla české FLEMA Media Awards

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, získala od svojho spustenia už…

Postavili sme prvú turistickú útulňu novej generácie

Vo Volovských vrchoch, v katastrálnom území obce Vyšný Medzev, pribudla nová turistická útulňa s unikátnou architektúrou. Jej výstavbu…