fbpx
Zahrajme sa na baníkov

Cieľom projektu bolo zatraktívniť územie v blízkosti štôlne Pavol, ktorá je zastavením na Poráčskom banskom chodníku. Výstup projektu – detský park s funkčnými modelmi banských strojov – tento cieľ čiastočne naplnil. Modely sú osadené v teréne a pomocou rozvodov vody vytekajúcej z banského diela sú poháňané. Návštevník zmenou toku vody môže jednotlivé modely ovládať a spúšťať.

V blízkosti štôlne sa nachádza opustený objekt, v ktorom plánujú umiestniť staré banské artefakty a vytvoriť tak malé banské múzeum. Neďaleko sú tiež pripravené banské vozíky a zrekonštruovaná lokomotíva pre plánovanú koľajovú trať, kde by sa návštevníci mohli na tomto vláčiku povoziť v areáli rekreačnej oblasti Poráč park.

Výstup projektu vhodne a originálne dopĺňa ponuku rekreačného strediska Poráč Park. Určite prispel k zatraktívneniu okolia štôlne Pavol a vhodne nadväzuje na Poráčský banský chodník. Okrem toho sú zrejmé a jasné ďalšie rozvojové zámery prijímateľa grantu, ako aj dobrá spolupráca samosprávy a podnikateľského subjektu pri rozširovaní turistickej ponuky miesta.

Projekt bol zrealizovaný s finančnou podporou krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.Lepší zážitok, bezpečnejší pohyb a prepojenosť turistických trás

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov obnovil 224,7 km turistického značenia v rámci Košického kraja, čo…

V Kine Úsmev sme predstavili projektové výstupy

Tento týždeň sme úspešne predstavili výstupy cezhraničného projektu, ktorého cieľom je tvorba moderných propagačných nástrojov na…

Zúčastnili sme sa medzinárodného festivalu v Rumunsku

V priebehu júla sme absolvovali zahraničné pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52 Heritage Weekends,…