fbpx
V Kine Úsmev sme predstavili projektové výstupy

Tento týždeň sme úspešne predstavili výstupy cezhraničného projektu, ktorého cieľom je tvorba moderných propagačných nástrojov na podporu cestovného ruchu cezhraničnej turistickej destinácie. Projekt NYKE, ktorého sa výstupy týkajú a ktoré sme verejnosti a subjektom, pôsobiacim v oblasti CR predstavili, zastrešuje destinácie Košického kraja a Nyíregyháza

Hlavným cieľom projektu je, vzhľadom na vyššie uvedené regióny, zlepšenie cezhraničnej spolupráce destinačných organizácií na slovensko-maďarskom pohraničí.  Uvedomujeme si, že konkurencia na trhu cestovného ruchu je vysoká a preto je potrebné, aby sa destinácie Košického kraja a oblasti Nyíregyháza spájali a propagovali spoločne.  

Jedným z dôležitých a realizovaných krokov pre rozvoj cezhraničnej spolupráce bol spoločný vzdelávací seminár pracovníkov organizácií a projektových partnerov. V rámci pracovného stretnutia, vedeného marketingovými expertmi, sme v rámci participatívnej aktívnej činnosti a vzájomnej kooperácie zadefinovali základne atribúty spoločnej – cezhraničnej destinácie, ktoré spájajú Košický kraj a oblasť Nyíregyháza. Stretnutie bolo založené na prvotných informáciách, ktoré sme získali zo samostatne zrealizovaných branding seminárov v Maďarsku a na Slovensku, vedené profesionálnymi expertmi. Zadefinované boli vlastnosti oboch destinácií, ich jedinečnosti,  ktoré sú ich konkurenčnou výhodou, ako aj ich spoločnú značku pre vyššie uvedené oblasti. Závery z branding seminára slúžili zároveň ako podklad pre zadefinovanie základných požiadaviek pre dramaturgiu destinačných videí, ktoré sú hlavnými výstupmi tohto cezhraničného projektu.

Nasledujúcim krokom teda bolo vytvorenie troch videí – destinačného videa Košického kraja, destinačného videa oblasti Nyíregyháza a spoločné video, prezentujúce cezhraničnú destináciu Nyíregyháza a Košický kraj. V štvrtok, 26. augusta 2021, sme v priestoroch Kina Úsmev predstavili dve z týchto videí, a to za účasti pozvanej odbornej, laickej verejnosti a médií.

Tvorcami destinačného videa Košického kraja sú Rastislav Slobodník a Róbert Revák, ktorých súťažný návrh vo verejnej súťaži uznala hodnotiaca komisia ako víťazný, vďaka jedinečnému ideovému návrhu.  Ide o koncept Bucket listu, ktorý sa rozhodli tvorcovia zhmotniť a použiť ako ústredný motív celého zobrazeného príbehu videa.

Pevne veríme, že sa nám vďaka hodnotným výstupom projektu NYKE podarí zviditeľniť spoločnú prihraničnú destináciu a vytvoriť tak dlhodobé cezhraničné partnerstvo.


Videá sa realizovali s finančnou podporou Programu cezhraničnej spolupráce V-A Slovensko  Maďarsko – Fond malých projektov, z prostriedkov Európskej únie z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.


Destinačné video Košického kraja TU. 

Spoločné destinačné video oblasti: Nyíregyháza a Košice region TU. 

www.skhu.eu | www.viacarpatia-spf.euwww.kosiceregion.sk | www.nyiregyhaza.info.hu


TLAČOVÁ SPRÁVA: Zádielska tiesňava sa teší z noviniek, ktoré podporia turistickú infraštruktúru celej doliny

Nové informačné centrum pri vstupe do Zádielskej tiesňavy a 3 metre vysoké drevené sochy Haravarkov pri Zádielskej chate sú výsledkami…

Halov močiar

Prídeme oň? Halov močiar - domov vzácnych a ohrozených druhov.

https://www.youtube.com/watch?v=ge7duJiV5FE "Keď sa povie Halov močiar, predstavím si mokraď plnú života. Priamo na tejto lokalite…