fbpx
UMENIE NA MIESTE X

Poznáme mená umelcov, ktorých diela pribudnú na mapu turistických atraktivít

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) nesie pečať úspešného manažovania destinácie Košický kraj a jeho definujúcej odlišnosti v rámci slovenského trhu cestovného ruchu. Vďaka tejto identite sa Košický kraj stal atraktívnou voľbou na domácom trhu turizmu, keď sa zadefinoval ako destinácia ekoturistická, autentická a nemasová. Tieto, ale i ďalšie atribúty sa stávajú teraz zhmotnené v projekte Umenie na mieste X.  V priestore destinácie sa tak predstavujú nové artefakty na piatich miestach, ktoré znamenajú atraktívnu križovatku turizmu a umenia v živej krajine.

Kurátor projektu Peter Megyeši považuje na dielach podstatnú nielen ich samotnú hodnotu, ale ich interakciu s prostredím, reagovanie na konkrétne miesto, ktoré zároveň majú dopĺňať a byť vytvorené z prírodných materiálov rešpektujúc miestny kontext a špecifiká. Padajúca kométa, monumentálne kvety z vŕbového prútia, exotický biotop, reliéf vyskladaný zo spomienok a slnečné hodiny, ktorých súčasťou je samotný človek. Tak by sa dali v skratke zhrnúť exteriérové diela dopĺňajúce mapu zaujímavostí Košického kraja. Ide o exteriérové realizácie predstavujúce rôznorodé spektrum autorských prístupov a médií súčasného vizuálneho umenia, reagujúce na konkrétne vybrané lokality spôsobmi, ktoré rešpektujú a zohľadňujú ich miestne špecifiká, tematizujú ekologické problémy súčasnosti.

 

Diela by, aj napriek svojmu ekologickému prevedeniu, mali na miestach X vydržať minimálne dva roky. Do užšieho výberu súťaže postúpilo 27 výtvarníkov a umeleckých kolektívov, ktorí si mohli vybrať z 15 ponúkaných lokalít Košického kraja. Po inštalácii víťazných piatich diel budú verejnosti predstavené 29. mája 2023..

 

Projekt prinesie návštevníkom Košického kraja nevšedný turistický a zároveň umelecký zážitok v krajine.  Diela zoznámia s kvalitným umením a milovníkov umenia spoja s prírodou.


Areál zaniknutého letohrádku Sans Souci v Iliašovciach doplní dielo Figová jama od Martina Piačeka a Mateja Gavulu. Autori tu vytvoria nový mikrobiotop, ktorý bude nielen referenciou na exotickú minulosť tohto príťažlivého miesta, ale i lakmusovým papierikom, reagujúcim na aktuálny i budúci vývoj miestnej klímy. Dielo sa tak stane aj „botanickým a spoločenským experimentom“, atraktívnym pre opakované návštevy lokality. Etablovaná výtvarníčka Jarmila Mitríková si pre svoju realizáciu zvolila brehy jazera Turzov. V blízkosti niekdajšieho kúpeľného domu Praha vytvorí glazovaný keramický reliéf zložený z prvkov, ktoré odkazujú na jej osobnú pamäť, ale aj na kolektívnu minulosť. Umožní tak návštevníkom prežitie nové vlastného zážitku, alebo sprítomnenie zážitku minulého. V Zádielskej doline pribudne Kométa Michala Machciníka zo zoskupenia Doxa. Autor do krajiny osadí výrazný orientačný bod, ktorý symbolikou padajúcej hviezdy zároveň vytvorí zaujímavý odkaz na históriu putovania cez túto lokalitu. V blízkosti Herlianskeho gejzíru vyrastie inštalácia slnečných hodín výtvarníka Samuela Velebného. Jej živou súčasťou sa stane samotný návštevník, ktorého prítomnosť bude aj základným predpokladom fungovania hodín. Obdobne aj miestny gejzír je prírodný úkaz aktivovaný ľudskou činnosťou. Päticu exteriérových diel doplnia monumentálne kvety autorskej dvojice Tomáš Kocka Jusko a Alexandra Selmeciová. Vyrastú na brehoch Senianskych rybníkov a vertikálne prepoja ľudský priestor na zemi so svetom vtákov na oblohe.


Novinárom z Česka, Poľska a Maďarska sme predstavili top ornitologické lokality na Kraji sveta

Naša organizácia Košice Región Turizmus v spolupráci s SOS BirdLife Slovensko zorganizovala infocestu v rámci cezhraničného projektu…

Hrad Krásna Hôrka

Rekonštrukcia hradu Krásna Hôrka sa blíži k svojmu cieľu - otvorenie už v roku 2024. 

10.3.2023 - Krásna HôrkaOd vyhorenia národnej kultúrnej pamiatky Krásnej Hôrky už je to viac ako desať rokov. Aj preto sme s radosťou…

Košice Región Turizmus oslavuje svoju desaťročnicu umením v krajine

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) má za sebou 10 rokov úspešného manažovania destinácie Košický kraj.…