fbpx
Turistický sprievodca Cestujeme Slovenskom bude vytlačený a distribuovaný v stanovenom čase

Tlačová správa, 18.03.2014

Vážení partneri medzinárodného projektu Cestujeme Slovenskom, vážení inzerenti!

S potešením vám oznamujeme, že turistický sprievodca Cestujeme Slovenskom napriek politickej situácii na Ukrajine v posledných mesiacoch a následnému politickému napätiu v rusko – ukrajinských medzištátnych vzťahoch bude vytlačený a distribuovaný v stanovenom čase práve pred letnou turistickou sezónou. Publikácia bude vytlačená a dostupná spotrebiteľom a ďalším zákazníkom v maloobchodných predajniach na Ukrajine, v Rusku a niektorých krajinách EÚ v plánovanom termíne – do konca marca 2014.

Veríme, že v nových podmienkach Európa ako turistická destinácia a náš turistický sprievodca môžu byť ešte viac populárnymi u občanov krajín SNŠ, a najmä Ukrajincov než sme pôvodne predpokladali. V skutočnosti vzhľadom k politickej nestabilite v južných (prímorských) regiónoch, ktoré boli veľmi populárne až do nedávnej doby u veľkého počtu turistov z krajín SNŠ, záujem o cestovanie do Európy, a najmä na Slovensko u rusky hovoriacich turistov, počnúc letným obdobím 2014 sa určite zvýši.

Dúfame, že naša spolupráca bude aj naďalej úspešná.

S úctou a úprimnou nádejou na lepšie

Aleksandr Dranikov

generálny riaditeľ Vydavateľskej skupiny Náš produkt s.r.o.

Stručná informácia o vykonávateľoch a partneroch projektu Cestujeme Slovensko»

Vydavateľská skupina Náš produkt s.r.o. ( Kyjev, Ukrajina, http://n-pr.com.ua ) – mediálna spoločnosť so širokým záberom s 11 ročnými skúsenosťami v oblasti vydávania mnohých tlačených a elektronických médií a v poskytovaní PR služieb renomovaným ukrajinským spoločnostiam. Skupina má vlastnú spravodajskú a tlačovú agentúru. Má bohaté skúsenosti s vydávaním adresárov a sprievodcov: Ukrajina pre hostí (pre Majstrovstvá Európy vo futbale na Ukrajine a v Poľsku, http://euro2012.ianp.com.ua), Cesta do hôr (pre autoturistov – Ukrajinské Karpaty, http://dg.ukraineforguests.com), Cesta k moru. Krym (pre tých, ktorí majú radi dovolenku pri mori http://sea.ukraineforguests.com). Spoločnosť realizovala zákazky pre renomované európske inštitúcie, napr. projekt OBSE na Ukrajine (http://n-pr.com.ua/images/doc/referens_list_OSCE_en.jpg).

Mediadom s.r.o. (Slovensko, Bratislava, www.mediadom.sk) – agentúra pôsobiaca na slovenskom trhu od roku 2007. Poskytuje klientom poradenstvo v oblasti PR, riadenia projektov a reklamných kampaní.


Obnova turistického značenia podporila rozvoj udržateľnej rekreácie

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov aj v tomto roku pokračovali v úspešnej spolupráci. Obnovili 207,3 km…

Kampaň KRAJ SVETA ovládla české FLEMA Media Awards

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, získala od svojho spustenia už…

Kampaň Kraj sveta opäť v centre pozornosti

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, doplnila v priebehu…