fbpx
Trvalý finančný mechanizmus pre rozvoj cyklodopravy na Slovensku je schválený.

Dňa 15.1.2014 vláda SR schválila trvalý finančný mechanizmus na implementáciu Národnej stratégie rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky v Slovenskej republike

Návrh TFM predstavuje nástroj pre implementáciu jednotlivých opatrení štyroch základných priorít Cyklostratégie:

 1. Riadenie a legislatívna podpora
 2. Rozvoj cyklistickej infraštruktúry
 3. Zabezpečenie financií na rozvoj infraštruktúry pre cyklodopravu a cykloturistiku
 4. Osveta, výskum a vzdelávanie

Súčasné zdroje na financovanie cyklistickej infraštruktúry možno rozdeliť nasledovne:

 • Štátny rozpočet
 • Rozpočty samosprávnych krajov, miest a obcí
 • Európske zdroje – európske investičné a štrukturálne fondy (ďalej len „EŠIF“)
 • Domáce nadačné zdroje
 • Zahraničné nadačné zdroje okrem fondov EÚ
 • Súkromné zdroje (sponzoring)
 • Vlastné zdroje občianskych združení
 • Nefinančné zdroje občianskych združení – hlavne dobrovoľnícka práca

Schválený materiál ako aj cyklostratégiu nájdete aj na našom webe v sekcii Normy a rôzne materiály

Zdroj : www.cyklodoprava.sk


Expozícia VÝCHOD - VÁŠ CAMP na Caravan Bike Travel 2024

Košický a Prešovský samosprávny kraj (v rámci svojich krajských organizácií cestovného ruchu Košice Región Turizmus a Severovýchod…

TLAČOVÁ SPRÁVA: BirdTour: Rozkvet ekoturizmu v srdci Európy, s unikátnym pohľadom na vtáctvo

Spojenie prírody a turizmu s myšlienkou oživiť a zatraktívniť prihraničný región prináša medzinárodný projekt s názvom…

Umenie na mieste X

UMENIE NA MIESTE X

Poznáme mená umelcov, ktorých diela pribudnú na mapu turistických atraktivít Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región…