fbpx
Stále sa môžete pridať k projektu Go52 Víkendy plné tradícií (Go52 Heritage Weekends)!

Pokračujeme v hľadaní talentovaných ľudí s autentickým životným štýlom, ktorí sa venujú miznúcim alebo zabudnutým remeslám a pracovným postupom z regiónu Košického kraja a pozývame ich, aby sa pripojili k medzinárodnej sieti Karpatského žijúceho dedičstva @Go52 HeritageWeekends.


Projekt víta jednotlivých obyvateľov miestnych komunít a ich rodín, ako aj komunity zastúpené príslušnými obecnými inštitúciami, organizáciami občianskej spoločnosti, podnikmi, družstvami, farmami atď.

Máte talent a zručnosti v duchu tradičných pracovných postupov alebo máte určité remeselné zručnosti? Ste úprimný a pohostinný človek a radi sa delíte o príbehy zo svojho života, rodiny a krajiny? Všetky tieto atribúty sa môžu zmeniť na udržateľnú činnosť obživy! Zaujíma vás, ako na to? Nechajte iných oboznámiť sa s vaším spôsobom života alebo remesla, spoločne jesť jedlo a po večeroch konverzovať s návštevníkmi, ktorí cítia skutočnú a neodolateľnú túžbu za úprimným vidieckym životom.

Máte talent a zručnosti v duchu tradičných pracovných postupov alebo máte určité remeselné zručnosti? Ste úprimný a pohostinný človek a radi sa delíte o príbehy zo svojho života, rodiny a krajiny?

Go52 HeritageWeekends – je projekt zameraný na znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov v Karpatskom regióne, ktorý je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny na roky 2014 – 2020 a spolufinancovaný Európskou úniou. Cieľom projektu je zjednotiť nositeľov žijúceho kultúrneho dedičstva v karpatských regiónoch štyroch krajín. Zakladateľmi sú Turistické združenie Ivano-Frankivského regiónu (Ukrajina), Obchodná komora Satu Mare (Rumunsko), Košice región turizmus v Košickom kraji (Slovensko) a Turistické združenie ABA (Maďarsko).

Naším cieľom je zvýšiť návštevnosť a vytvoriť nové príležitosti na živobytie v cezhraničných komunitách a zároveň rozvíjať a propagovať jedinečné turistické zážitky založené na tradičných pracovných kultúrach a životných štýloch ako súčasť cieľa Karpatského žijúceho dedičstva.

Projekt svojim členom ponúka:

  • Propagáciu pod spoločnou značkou Go52 HeritageWeekends. Projekt vytvorí mobilného sprievodcu a virtuálne múzeum Karpatského žijúceho dedičstva a zorganizuje napríklad aj študijné návštevy pre blogerov a organizátorov zájazdov;
  • Zaradenie produktov jednotlivých členov do spoločnej turistickej ponuky Go52 HeritageWeekends, ktorá bude zacielená na spotrebiteľov zo štyroch cieľových krajín a ďalších;
  • Príležitosť zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných za účelom budovania partnerských sietí, vytvárať a rozvíjať obchodné vzťahy medzi partnermi na regionálnej a medzinárodnej úrovni;
  • Príležitosť zúčastniť sa na Medzinárodnom festivale karpatských tradičných pracovných kultúr v Rumunsku.

Spomedzi potenciálnych členov Go52 HeritageWeekends, ktorí predložia svoje žiadosti do 31. júla 2020, bude z cieľových regiónov v každej zúčastnenej krajine vybraných 13 uchádzačov a bude im poskytnutá pomoc pri formovaní ich očakávaných produktov podľa vzorových víkendových zájazdov. Potencionálnych záujemcov prosíme vyplniť tlačivo žiadosti a zaslať motivačný list, v ktorom vás žiadame, aby ste poskytli krátku históriu súvisiacu s nehmotným zdrojom kultúrneho dedičstva alebo s vaším rodinným životným štýlom a preukázali jeho hodnotu, ako ju vidíte vy z hľadiska jeho ponuky potenciálnym návštevníkom na trhu.

Očakávané nápady na produkty by mali mať jedinečné vlastnosti a mali by byť spojené so skutočným životným štýlom.

Projektový personál bude spolupracovať s vybranými poskytovateľmi v rámci kultúrneho dedičstva a poskytne im odbornú pomoc pri vytváraní plnohodnotného produktu cestovného ruchu – návrh víkendového zájazdu Go52 HeritageWeekends založený na konkrétnom životnom štýle alebo tradičnom remesle. Vybraní žiadatelia budú tiež pozvaní na školenie zamerané na zlepšenie zručností v oblasti služieb zákazníkom a budú mať príležitosť získať reklamné predmety a propagačné materiály (oblečenie označené projektovým logom, tlačoviny alebo iné identifikátory) na propagáciu svojich vlastných produktov v rámci spoločnej značky Go52 HeritageWeekends (v obmedzenom počte do vyčerpania zásob).

Požiadavky pre uchádzačov sú:

  • dosiahnutie / udržiavanie autentického životného štýlu, ktorý zodpovedá spôsobu života ich predkov a / alebo disponovanie pracovnými metódami vytrácajúcich sa alebo zabudnutých remesiel;
  • ochota a túžba podporovať a vyvíjať produkt ponúkaný v rámci siete;
  • pripravenosť a túžba otvoriť produkt návštevníkom;
  • ochota udržiavať a rozvíjať produkt aj po dokončení projektu.

Žiadosť o pripojenie sa k projektu Go52 HeritageWeekends nájdete na nasledujúcom odkaze: https://forms.gle/asnneENrLzBBZfV56 (v prípade, že vám nefunguje preklik, skopírujte webovú adresu do vášho prehliadača)

Prípadné otázky alebo návrhy zašlite na adresu: martin.kovacs@kosiceregion.com. V predmete uveďte: „Projekt Go52“.

Oznámenie bolo pripravené k projektu „52 zážitkov v Karpatskom regióne: Znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov“, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na roky 2014 – 2020 a je spolufinancované Európskou úniou. Za jeho obsah nesie výhradnú zodpovednosť Združenie cestovného ruchu regiónu Ivano-Frankivsk. V žiadnom prípade tento obsah neodráža stanovisko riadiaceho orgánu / spoločného technického sekretariátu alebo Európskej únie.


Výzva na podporu cestovného ruchu v Košickom kraji z programu Terra Incognita pre rok 2022.

Dňa 3.9.2021 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov podpory cestovného ruchu. Medzi úspešných žiadateľov bude prerozdelený až…

Online konferencia venovaná téme ekoturizmu

(English version below) Podpora ekoturizmu má pre súčasných obyvateľov a návštevníkov regiónov západnej a strednej Európy obrovský…

Lepší zážitok, bezpečnejší pohyb a prepojenosť turistických trás

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov obnovil 341,8 km turistického značenia v rámci Košického…