fbpx
Stále sa môžete pridať k projektu Go52 Víkendy plné tradícií (Go52 Heritage Weekends)!

Pokračujeme v hľadaní talentovaných ľudí s autentickým životným štýlom, ktorí sa venujú miznúcim alebo zabudnutým remeslám a pracovným postupom z regiónu Košického kraja a pozývame ich, aby sa pripojili k medzinárodnej sieti Karpatského žijúceho dedičstva @Go52 HeritageWeekends.


Projekt víta jednotlivých obyvateľov miestnych komunít a ich rodín, ako aj komunity zastúpené príslušnými obecnými inštitúciami, organizáciami občianskej spoločnosti, podnikmi, družstvami, farmami atď.

Máte talent a zručnosti v duchu tradičných pracovných postupov alebo máte určité remeselné zručnosti? Ste úprimný a pohostinný človek a radi sa delíte o príbehy zo svojho života, rodiny a krajiny? Všetky tieto atribúty sa môžu zmeniť na udržateľnú činnosť obživy! Zaujíma vás, ako na to? Nechajte iných oboznámiť sa s vaším spôsobom života alebo remesla, spoločne jesť jedlo a po večeroch konverzovať s návštevníkmi, ktorí cítia skutočnú a neodolateľnú túžbu za úprimným vidieckym životom.

Máte talent a zručnosti v duchu tradičných pracovných postupov alebo máte určité remeselné zručnosti? Ste úprimný a pohostinný človek a radi sa delíte o príbehy zo svojho života, rodiny a krajiny?

Go52 HeritageWeekends – je projekt zameraný na znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov v Karpatskom regióne, ktorý je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny na roky 2014 – 2020 a spolufinancovaný Európskou úniou. Cieľom projektu je zjednotiť nositeľov žijúceho kultúrneho dedičstva v karpatských regiónoch štyroch krajín. Zakladateľmi sú Turistické združenie Ivano-Frankivského regiónu (Ukrajina), Obchodná komora Satu Mare (Rumunsko), Košice región turizmus v Košickom kraji (Slovensko) a Turistické združenie ABA (Maďarsko).

Naším cieľom je zvýšiť návštevnosť a vytvoriť nové príležitosti na živobytie v cezhraničných komunitách a zároveň rozvíjať a propagovať jedinečné turistické zážitky založené na tradičných pracovných kultúrach a životných štýloch ako súčasť cieľa Karpatského žijúceho dedičstva.

Projekt svojim členom ponúka:

  • Propagáciu pod spoločnou značkou Go52 HeritageWeekends. Projekt vytvorí mobilného sprievodcu a virtuálne múzeum Karpatského žijúceho dedičstva a zorganizuje napríklad aj študijné návštevy pre blogerov a organizátorov zájazdov;
  • Zaradenie produktov jednotlivých členov do spoločnej turistickej ponuky Go52 HeritageWeekends, ktorá bude zacielená na spotrebiteľov zo štyroch cieľových krajín a ďalších;
  • Príležitosť zúčastňovať sa na podujatiach organizovaných za účelom budovania partnerských sietí, vytvárať a rozvíjať obchodné vzťahy medzi partnermi na regionálnej a medzinárodnej úrovni;
  • Príležitosť zúčastniť sa na Medzinárodnom festivale karpatských tradičných pracovných kultúr v Rumunsku.

Spomedzi potenciálnych členov Go52 HeritageWeekends, ktorí predložia svoje žiadosti do 31. júla 2020, bude z cieľových regiónov v každej zúčastnenej krajine vybraných 13 uchádzačov a bude im poskytnutá pomoc pri formovaní ich očakávaných produktov podľa vzorových víkendových zájazdov. Potencionálnych záujemcov prosíme vyplniť tlačivo žiadosti a zaslať motivačný list, v ktorom vás žiadame, aby ste poskytli krátku históriu súvisiacu s nehmotným zdrojom kultúrneho dedičstva alebo s vaším rodinným životným štýlom a preukázali jeho hodnotu, ako ju vidíte vy z hľadiska jeho ponuky potenciálnym návštevníkom na trhu.

Očakávané nápady na produkty by mali mať jedinečné vlastnosti a mali by byť spojené so skutočným životným štýlom.

Projektový personál bude spolupracovať s vybranými poskytovateľmi v rámci kultúrneho dedičstva a poskytne im odbornú pomoc pri vytváraní plnohodnotného produktu cestovného ruchu – návrh víkendového zájazdu Go52 HeritageWeekends založený na konkrétnom životnom štýle alebo tradičnom remesle. Vybraní žiadatelia budú tiež pozvaní na školenie zamerané na zlepšenie zručností v oblasti služieb zákazníkom a budú mať príležitosť získať reklamné predmety a propagačné materiály (oblečenie označené projektovým logom, tlačoviny alebo iné identifikátory) na propagáciu svojich vlastných produktov v rámci spoločnej značky Go52 HeritageWeekends (v obmedzenom počte do vyčerpania zásob).

Požiadavky pre uchádzačov sú:

  • dosiahnutie / udržiavanie autentického životného štýlu, ktorý zodpovedá spôsobu života ich predkov a / alebo disponovanie pracovnými metódami vytrácajúcich sa alebo zabudnutých remesiel;
  • ochota a túžba podporovať a vyvíjať produkt ponúkaný v rámci siete;
  • pripravenosť a túžba otvoriť produkt návštevníkom;
  • ochota udržiavať a rozvíjať produkt aj po dokončení projektu.

Žiadosť o pripojenie sa k projektu Go52 HeritageWeekends nájdete na nasledujúcom odkaze: https://forms.gle/asnneENrLzBBZfV56 (v prípade, že vám nefunguje preklik, skopírujte webovú adresu do vášho prehliadača)

Prípadné otázky alebo návrhy zašlite na adresu: martin.kovacs@kosiceregion.com. V predmete uveďte: „Projekt Go52“.

Oznámenie bolo pripravené k projektu „52 zážitkov v Karpatskom regióne: Znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov“, ktorý sa realizuje v rámci programu cezhraničnej spolupráce ENI Maďarsko – Slovensko – Rumunsko – Ukrajina na roky 2014 – 2020 a je spolufinancované Európskou úniou. Za jeho obsah nesie výhradnú zodpovednosť Združenie cestovného ruchu regiónu Ivano-Frankivsk. V žiadnom prípade tento obsah neodráža stanovisko riadiaceho orgánu / spoločného technického sekretariátu alebo Európskej únie.


Obnova turistického značenia podporila rozvoj udržateľnej rekreácie

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov aj v tomto roku pokračovali v úspešnej spolupráci. Obnovili 207,3 km…

Kraj sveta na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour 2022

Kraj sveta – Košický svetový kraj je vďaka prirodzenému rázu nedotknutej prírody a hodnotnej práci tvorivých ľudí, už dnes lákadlom…

Kampaň Kraj sveta opäť v centre pozornosti

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, doplnila v priebehu…