fbpx
So zahraničnými partnermi sme sa stretli na pracovnom stretnutí v Rumunsku

Vďaka postupne sa uvoľňujúcim pandemickým opatreniam, nám bolo umožnené pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52 Heritage Weekends, aj za hranicami, a získať tak reálne poznatky a skúsenosti zo zahraničia. Projekt v rámci ktorého prebehlo stretnutie v Rumunsku, je zameraný na znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov v Karpatskom regióne. Je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny. A aj preto prebehlo pracovné stretnutie s oficiálnym názvom Work group meeting v jednej z týchto partnerských krajín. Realizované bolo v dňoch 7.7. – 9.7. 2021 v dedinke Negresti Oas.

Predmetom stretnutia boli mnohé témy, v rámci ktorých sme hľadali spoločný prienik, no zároveň si vymieňali vzájomné praktické skúsenosti z daných oblastí:

  • Finalizácia spoločnej marketingovej štúdie,
  • Príprava spoločných propagačných materiálov pre turistov,
  • Predstavenie štruktúry online múzea,
  • Plánovaný medzinárodný remeselný festival v Rumunsku.

Projektové stretnutie prebiehalo pod vedením vedúceho partnera a koordinátor celého projektu odprezentoval stav implementácie projektu a jednotlivých aktivít, ktoré sa prejavujú aj v príprave zážitkových balíčkov, určených návštevníkom a turistom. Prostredníctvom nich ponúka dlhotrvajúce zážitky, hodnotné poznanie, ale aj naplnenie osobnej ambície dokázať vlastnoručne vytvoriť jednoduchý remeselný predmet. Dáva možnosť naučiť sa niečo nové, čo dnes nedokáže každý a uchovať tak cenné nehmotné dedičstvo.

Počas pracovného stretnutia nám Rumunský partner predstavil niekoľko zo svojich plánovaných zážitkových balíčkov pre návštevníkov a turistov. Spoločne sme navštívili skanzen v Negresti Oas, ktorý je zároveň plánovým miestom pre konanie medzinárodného remeselného festivalu a vyskúšali sme si aj našu zručnosť u posledného hrnčiara v župe Satu Mare.


Košice Región Turizmus oslavuje svoju desaťročnicu umením v krajine

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) má za sebou 10 rokov úspešného manažovania destinácie Košický kraj.…

Organizovali sme pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi

V uplynulom období sme organizovali pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52 - 52 zážitkov v Karpatskom regióne. Projekt sa…

Kampaň Kraj sveta opäť v centre pozornosti

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, doplnila v priebehu…