fbpx
So zahraničnými partnermi sme sa stretli na pracovnom stretnutí v Rumunsku

Vďaka postupne sa uvoľňujúcim pandemickým opatreniam, nám bolo umožnené pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52 Heritage Weekends, aj za hranicami, a získať tak reálne poznatky a skúsenosti zo zahraničia. Projekt v rámci ktorého prebehlo stretnutie v Rumunsku, je zameraný na znovuobjavenie tradičných zvykov a zaužívaných pracovných postupov v Karpatskom regióne. Je implementovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Maďarska, Slovenska, Rumunska a Ukrajiny. A aj preto prebehlo pracovné stretnutie s oficiálnym názvom Work group meeting v jednej z týchto partnerských krajín. Realizované bolo v dňoch 7.7. – 9.7. 2021 v dedinke Negresti Oas.

Predmetom stretnutia boli mnohé témy, v rámci ktorých sme hľadali spoločný prienik, no zároveň si vymieňali vzájomné praktické skúsenosti z daných oblastí:

  • Finalizácia spoločnej marketingovej štúdie,
  • Príprava spoločných propagačných materiálov pre turistov,
  • Predstavenie štruktúry online múzea,
  • Plánovaný medzinárodný remeselný festival v Rumunsku.

Projektové stretnutie prebiehalo pod vedením vedúceho partnera a koordinátor celého projektu odprezentoval stav implementácie projektu a jednotlivých aktivít, ktoré sa prejavujú aj v príprave zážitkových balíčkov, určených návštevníkom a turistom. Prostredníctvom nich ponúka dlhotrvajúce zážitky, hodnotné poznanie, ale aj naplnenie osobnej ambície dokázať vlastnoručne vytvoriť jednoduchý remeselný predmet. Dáva možnosť naučiť sa niečo nové, čo dnes nedokáže každý a uchovať tak cenné nehmotné dedičstvo.

Počas pracovného stretnutia nám Rumunský partner predstavil niekoľko zo svojich plánovaných zážitkových balíčkov pre návštevníkov a turistov. Spoločne sme navštívili skanzen v Negresti Oas, ktorý je zároveň plánovým miestom pre konanie medzinárodného remeselného festivalu a vyskúšali sme si aj našu zručnosť u posledného hrnčiara v župe Satu Mare.


V kraji pribudlo unikátne discgolfové ihrisko

  Naša krajská organizácia opäť prispela k neopakovateľným zážitkom na Kraji sveta, tentoraz vďaka jedinečnému projektu "Discgolf -…

TLAČOVÁ SPRÁVA: BirdTour: Rozkvet ekoturizmu v srdci Európy, s unikátnym pohľadom na vtáctvo

Spojenie prírody a turizmu s myšlienkou oživiť a zatraktívniť prihraničný región prináša medzinárodný projekt s názvom…

Predstavenie nového cezhraničného projektu - Attraction

Zádielska tiesňava je jednou z najobľúbenejších a najnavštevovanejších turistických lokalít v Košickom kraji. Pozývame vás na…