fbpx
Rada výkonných riaditeľov slovenských KOCR rokovala s ministerstvom

Zjednodušenie procesov pri podnikaní v oblasti cestovného ruchu, zjenodušenie legislatívy, zníženie daňového zaťaženia či efektívnejšie rozloženie prostriedkov štátnej dotácie. Aj to boli témy, o ktorých sa diskutovalo v Rajeckých Tepliciach na rokovaní Rady výkonných riaditeľov krajských organizácií cestovného ruchu so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR v utorok 21. júla 2020.


Mimoriadne dynamické obdobie, ktoré po prvotnom údere koronavírusu prežívame, prináša nielen množstvo problémov, ale aj výziev do najbližšej budúcnosti. Globálna kríza rozmerov, na aké si nikto zo súčasnej generácie nepamätá, je špeciálne momentom, ktorý treba brať ako úplne novú skúsenosť. Jej najsprávnejším možným zúročením bude zlepšenie fungovania čiastkových procesov, komplexnejších celkov, ale aj entropie. A to v prospech všetkých tých, vďaka ktorým na Slovensku pojem cestovný ruch existuje nielen vo vysokoškolských skriptách a politických debatách.

Na rokovanie s riaditeľmi krajksých organizácií cestovného ruchu prišli za Ministerstvo dopravy a výstavby SR štátna tajomníčka Katarína Bruncková a riaditeľ Sekcie cestovného ruchu Radúz Dula.

Reč bola o viacerých pálčivých problémoch, ktorým v odvetví čelia samotní aktéri, ale aj destinační manažéri. Rada výkonných riaditeľov formulovala požiadavku smerom k zjednodušeniu podmienok štátnej podpory pre subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu – či už v podobe jednoduchšej legislatívy, cielenej finančnej podpory, posilňovaní dostupnosti atraktívnych lokalít verejnou dopravou alebo znížení daňového zaťaženia.

Diskusia sa ďalej týkala zjednodušenia niektorých procesov v podnikaní a štátnej pomoci. „Každá pomoc zo strany štátu – najmä v kritickom období, aké prežívame – by mala byť adresná a rýchla, s čo najmenším byrokratickým zaťažením vo vzťahu k prijímateľom,“ uviedla Lenka Vargová Jurková, výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus (KRT), ktorý Rade aktuálne predsedá.

„Z pohľadu ochrany a vytvárania pracovných miest je potrebné čo najskôr sa zaoberať otázkou vysokého daňového a odvodového zaťaženia či komplikovaným zákonníkom práce.“ Jeho nastavenie podľa riaditeľky KRT demotivuje jednotlivcov zamestnávať sa v cestovnom ruchu a podnikateľov, na druhej strane, vytvárať nové pracovné miesta.

Rokovanie Rady výkonných riaditeľov krajských organizácií cestovného ruchu so zástupcami Ministerstva dopravy a výstavby SR, 21.7.2020, Rajecké Teplice.

Ďalšou závažnou témou je fragmentácia podpory cestovného ruchu zo strany štátu pre jednotlivé regióny. Veľkou výzvou v tejto oblasti bude posilnenie podpory menej rozvinutých regiónov alebo menších destinácií tak, aby mali vytvárané dostatočné podmienky na svoj rozvoj a priťahovali nových návštevníkov. Aktuálny model prerozdeľovania štátnej podpory je totiž založený na priamej úmere k počtu prenocovaní.

„Nami dlhodobo presadzovaný model rovnovážnej podpory nepridáva spoločné zdroje na tú misku váh, ktorá už je plná. Naopak, udržiava balans tak, aby sa odvetvie rozvíjalo ako vyvážený celok. Aktuálne fungujúci mechanizmus vytvára v regiónoch začarovaný kruh, v ktorom silní silnejú a slabí ďalej slabnú. To, samozrejme, v žiadnom prípade nemôže byť výhovorka pre tých „menších a menej úspešných“, ale je to nesporný fakt, ktorý v odbornom diskurze ďalej nemožno opomínať,“ dodala riaditeľka Košice Región Turizmus.

Zástupcovia rezortu dopravy ďalej s výkonnými riaditeľmi debatovali o nanovo-vznikajúcej národnej agentúre pre cestovný ruch. Krajské organizácie deklarovali eminentný záujem byť aktívni pri znovuzrodení národného tourist boardu, a to aj formálnym začlenením samotných KOCR do jeho štruktúr.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch zanikla koncom roka 2016 a jej agendu má odvtedy na starosti Sekcia cestovného ruchu na Ministerstve dopravy a výstavby SR. K opätovnému naštartovaniu agentúry, ktorej má šéfovať Václav Mika, má dôjsť v roku 2021.


Kampaň KRAJ SVETA ovládla české FLEMA Media Awards

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, získala od svojho spustenia už…

Organizovali sme pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi

V uplynulom období sme organizovali pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52 - 52 zážitkov v Karpatskom regióne. Projekt sa…

Kampaň Kraj sveta opäť v centre pozornosti

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, doplnila v priebehu…