fbpx
Prvá SMART ZOO na Slovensku v Košiciach

Zoologická záhrada ako centrum biodiverzity je povinná návštevníkov aj vzdelávať. Informačné tabuľky o zvieratách sú základné informačno-vzdelávacie prvky. V košickej ZOO boli s podporou Košice Región Turizmus doplnené o QR kódy. Rešpektujúc dobu moderných technológií sa rozhodli zvýšiť návštevnícky komfort tým, že tieto informácie premietli do digitálnej podoby. Vychádzajúc z predpokladu, že smartfón ako súčasť života dnešného človeka disponuje voľne dostupnými aplikáciami, vrátane čítačky QR kódov. Vďaka tomu sa návštevníci ZOO vedia okamžite a pohodlne dostať k informáciám. V rozľahlom areáli sa QR kódy stali zdrojom informácií nielen v slovenskom, ale aj anglickom jazyku. Pri zavádzaní tejto novej služby ZOO Košice zohľadnila stále rastúci počet zahraničných návštevníkov.

Prvá SMART ZOO na Slovensku zvýši atraktivitu Zoologickej záhrady Košice ako jedného z najvyhľadávanejších turistických cieľov v Košiciach. Rozšíri ponuku služieb cestovného ruchu o nový inovatívny prvok ako prvá v republike. Vytvorila tým predpoklad zvýšenia návštevnosti ZOO turistami nielen z celého Slovenska, ale aj zo zahraničia.

Projekt bol realizovaný s finančnou podporou krajskej organizácie cestovného ruchu Košice Región Turizmus.
Košice Región Turizmus oslavuje svoju desaťročnicu umením v krajine

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus (KRT) má za sebou 10 rokov úspešného manažovania destinácie Košický kraj.…

Obnova turistického značenia podporila rozvoj udržateľnej rekreácie

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov aj v tomto roku pokračovali v úspešnej spolupráci. Obnovili 207,3 km…

Kampaň KRAJ SVETA ovládla české FLEMA Media Awards

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, získala od svojho spustenia už…