fbpx
PRIESKUM: Ako pandémia COVID-19 zasiahla váš biznis?

Globálna pandémia COVID-19 a prijaté opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva, sa v sektore cestovného ruchu postarali o takmer absolútnu paralýzu.

Veľmi dobre vieme, že toto obdobie je pre vás mimoriadne náročné. Radi by sme získali komplexnejší obraz o tom, ako pandémia ovplyvnila podnikateľov a subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v Košickom kraji. Preto vás prosíme o 10 až 15 minút vášho času, ktoré venujete odpovediam na niekoľko otázok v našom online formulári (nutné vyplniť do 30. apríla 2020).


Veríme, že aj vďaka tomuto zberu dát dokážeme identifikovať najpálčivejšie problémy a nájsť spoločné riešenia, ktoré prispejú k opätovnému naštartovaniu cestovného ruchu v našom regióne. Ďakujeme za váš čas!


Kraj sveta na medzinárodnom veľtrhu ITF Slovakiatour 2022

Kraj sveta – Košický svetový kraj je vďaka prirodzenému rázu nedotknutej prírody a hodnotnej práci tvorivých ľudí, už dnes lákadlom…

Kampaň Kraj sveta opäť v centre pozornosti

Letná destinačná marketingová kampaň Košického kraja, Kraj sveta: Hrdý na to, čo v ňom nenájdeš, doplnila v priebehu…

Pozvánka na predstavenie výstupov projektu NYKE

Hlavným cieľom projektu NYKE, ktorého sme aktívnou súčasťou, je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizácií na…