fbpx
PRIESKUM: Ako pandémia COVID-19 zasiahla váš biznis?

Globálna pandémia COVID-19 a prijaté opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva, sa v sektore cestovného ruchu postarali o takmer absolútnu paralýzu.

Veľmi dobre vieme, že toto obdobie je pre vás mimoriadne náročné. Radi by sme získali komplexnejší obraz o tom, ako pandémia ovplyvnila podnikateľov a subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v Košickom kraji. Preto vás prosíme o 10 až 15 minút vášho času, ktoré venujete odpovediam na niekoľko otázok v našom online formulári (nutné vyplniť do 30. apríla 2020).


Veríme, že aj vďaka tomuto zberu dát dokážeme identifikovať najpálčivejšie problémy a nájsť spoločné riešenia, ktoré prispejú k opätovnému naštartovaniu cestovného ruchu v našom regióne. Ďakujeme za váš čas!


dotazník covid 19

Dopady pandémie COVID-19 na aktérov v cestovnom ruchu - vyhodnotenie zberu dát

Cestovný ruch (CR) je v súčasnej dobe jedným z najpostihnutejších odvetví národného hospodárstva. Podľa údajov Satelitného účtu…

Blog z nie až tak krutého zajatia: Dve slová, jednoduché slová

Z domáceho väzenia sa hlási Viktor. Deň .... (ktorý?). Ozaj, aký je dnes vlastne deň? Pracovný? Okej, to mi stačí. Pristihol som sa, že…

infoseminár výzva 2020

Výzva 2020: zistite o nej viac na infoseminároch

Všetkých, ktorí sa chcú zapojiť do Výzvy na podporu cestovného ruchu 2020 v Košickom kraji, pozývame na informačné stretnutia. Získate…