fbpx
PRIESKUM: Ako pandémia COVID-19 zasiahla váš biznis?

Globálna pandémia COVID-19 a prijaté opatrenia, ktoré sú nevyhnutné na zabezpečenie ochrany zdravia obyvateľstva, sa v sektore cestovného ruchu postarali o takmer absolútnu paralýzu.

Veľmi dobre vieme, že toto obdobie je pre vás mimoriadne náročné. Radi by sme získali komplexnejší obraz o tom, ako pandémia ovplyvnila podnikateľov a subjekty pôsobiace v cestovnom ruchu v Košickom kraji. Preto vás prosíme o 10 až 15 minút vášho času, ktoré venujete odpovediam na niekoľko otázok v našom online formulári (nutné vyplniť do 30. apríla 2020).


Veríme, že aj vďaka tomuto zberu dát dokážeme identifikovať najpálčivejšie problémy a nájsť spoločné riešenia, ktoré prispejú k opätovnému naštartovaniu cestovného ruchu v našom regióne. Ďakujeme za váš čas!


online 2019

Náš rok 2019 v online marketingu

Dôležitou súčasťou moderného marketingového mixu je pre nás okrem osvedčených OOH formátov, ktoré štandardne používame najmä na…

Blog z nie až tak krutého zajatia: Dve slová, jednoduché slová

Z domáceho väzenia sa hlási Viktor. Deň .... (ktorý?). Ozaj, aký je dnes vlastne deň? Pracovný? Okej, to mi stačí. Pristihol som sa, že…

leto 2019 košický kraj turisti

Ubytovacie štatistiky za leto 2019 opäť narástli

Spomedzi ôsmich slovenských krajov zaznamenal počas leta 2019 (jún-júl-august) najvýraznejší percentuálny medziročný nárast…