fbpx
Pozvánka na predstavenie výstupov projektu NYKE

Hlavným cieľom projektu NYKE, ktorého sme aktívnou súčasťou, je zlepšiť cezhraničnú spoluprácu destinačných organizácií na slovensko-maďarskom pohraničí. Konkurencia na trhu cestovného ruchu je vysoká a preto je potrebné, aby sa destinácie ako Košický kraj a Nyíregyháza spájali a propagovali spoločne. 

Výstupy projektu predstavujú tri nové destinačné videá a branding seminár. Každá destinácia bude disponovať vlastným videom a vyvrcholenie tejto audiovizuálnej spolupráce vyústi do jedného spoločného videa. Od projektu očakávame zviditeľnenie spoločnej prihraničnej destinácie a vytvorenie dlhodobého partnerstva. 

Predstavenie plánovaných výstupov projektu NYKE, bude realizované v priestoroch Kina Úsmev, dňa 26. augusta 2021 o 17:30 v hlavnej kino sále. Prezentované bude nové destinačné video Košického kraja a spoločné video cezhraničnej destinácie Košický kraj a Nyiregyháza.

Program prezentácie:

  1. Predstavenie projektu NYKE
  2. Premiéra destinačného videa Košického kraja
  3. Premiéra spoločného videa cezhraničnej destinácie Košický kraj a Nyiregyháza
  4. Diskusia

TERMÍN: 26. august 2021 (štvrtok) o 17:30

MIESTO: Kino Úsmev, Kasárenské námestie 1, Košice

VSTUP: voľný

Destinačné video Košického kraja a spoločné video cezhraničnej destinácie Košický kraj a okresu Nyiregyháza je realizované s finančnou podporou Programu cezhraničnej spolupráce V-A Slovensko  Maďarsko – Fond malých projektov a z finančných prostriedkov Košice Región Turizmus.

Kód projektu: FMP-E/1901/4.1./033

Názov projektu: NYKE – tvorba moderných propagačných nástrojov na podporu cestovného ruchu cezhraničnej turistickej destinácie.

!! UPOZORNENIE: V zmysle platných protipandemických opatrení je vstup do kinosály možný len pre osoby, ktoré sú plne zaočkované proti ochoreniu COVID 19, alebo ochorenie COVID 19 prekonali, prípadne sa vedia preukázať platným AG testom.

www.skhu.eu | www.viacarpatia-spf.eu |  www.kosiceregion.sk | www.nyiregyhaza.info.hu


Pozvánka na INFOCESTU do Košického kraja

Košice Región Turizmus dáva do pozornosti všetkým influencerom (blogerom, vlogerom, instagramerom) a zástupcom mediálnej obce,…

Online konferencia venovaná téme ekoturizmu

(English version below) Podpora ekoturizmu má pre súčasných obyvateľov a návštevníkov regiónov západnej a strednej Európy obrovský…

Noc múzeí a galérií obohatí magické prekvapenie na oblohe

Múzeá a galérie v Košickom kraji počas najbližšej soboty 14. novembra 2020 ponúknu návštevníkom jedinečný virtuálny pohľad do…