fbpx
Predstavenie nového cezhraničného projektu – Attraction

Zádielska tiesňava je jednou z najobľúbenejších a najnavštevovanejších turistických lokalít v Košickom kraji. Pozývame vás na slávnostné predstavenie nového cezhraničného projektu. Cezhraničný rozvoj cestovného ruchu vďaka moderným atrakciám – Attraction bol zrealizovaný vďaka podpore z programu Interreg V-A Slovenská republika Maďarsko.

Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť atraktivitu prihraničného regiónu vďaka komplexnému rozvoju turistických destinácií cez jedinečné atrakcie a rozvoj turistickej infraštruktúry vo vyhľadávanej lokalite – Zádielska tiesňava. Výsledkom projektu je zrekonštruovaný objekt – nové informačné centrum, ktoré sa stane vstupnou bránou do tejto oblasti. Vybudovaná infraštruktúra zlepší základnú turistickú infraštruktúru a vytvorí podmienky pre ďalší rozvoj cestovného ruchu. 


Predstavili sme novú ponuku školských výletov do krajiny Haravara a jednodňových autobusových výletov pre rok 2024

Náš Regionálny informačný bod priniesol svoju rozmanitú ponuku aktivít pre nadchádzajúcu turistickú sezónu 2024. Okrem tradičných…

Cestovný ruch v Košickom kraji pokračuje v stabilnom raste. Destinácia Kraj sveta má za sebou úspešné leto a zážitkami nabitý rok 2023

Návrat legendárnej lanovky, moderné umenie na turistických „križovatkách“, obľúbené podujatia, významné infraštruktúrne projekty,…

Aj remeslo prináša nezabudnuteľný zážitok

Cestovný ruch funguje dobre, ak sa spolieha predovšetkým na to, čo je dostupné lokálne. Turistov zaujíma všetko, čo vychádza z miestnych…