fbpx
Podporené projekty z grantovej schémy Košice Región Turizmus

Košice Región Turizmus aj v roku 2017 vyhlásil výzvu Grantového programu podpory tvorby ponuky a produktov cestovného ruchu. Výzva bola určená členom oblastných organizácií cestovného ruchu v Košickom kraji. V tomto roku bola administrovaná ako dvojkolová. V prvom kole stačilo predložiť projektový zámer a až po jeho odsúhlasení, žiadateľ o grant dopracoval projekt a ten postúpil do druhého kola. Napokon bolo podporených 6 projektov v celkovej výške 42 590 EUR. Víťazné projekty sú predovšetkým o turistickom zážitku alebo zlepšení služieb cestovného ruchu.Organizovali sme pracovné stretnutie so zahraničnými partnermi

V uplynulom období sme organizovali pracovné stretnutie s kľúčovými partnermi projektu GO52 - 52 zážitkov v Karpatskom regióne. Projekt sa…

Nová turistická útulňa

V Košickom kraji, priamo v prostredí Volovských vrchov, vznikne v spolupráci s Hikemates, Košice Región Turizmus a Košickým samosprávnym…

dotazník covid 19

Analýza podnikateľského prostredia s ohľadom na pandémiu

Cestovný ruch (CR) je v súčasnej dobe jedným z najpostihnutejších odvetví národného hospodárstva. Aj v Košickom kraji je CR významným…