fbpx
Podporené projekty z grantovej schémy Košice Región Turizmus

Košice Región Turizmus aj v roku 2017 vyhlásil výzvu Grantového programu podpory tvorby ponuky a produktov cestovného ruchu. Výzva bola určená členom oblastných organizácií cestovného ruchu v Košickom kraji. V tomto roku bola administrovaná ako dvojkolová. V prvom kole stačilo predložiť projektový zámer a až po jeho odsúhlasení, žiadateľ o grant dopracoval projekt a ten postúpil do druhého kola. Napokon bolo podporených 6 projektov v celkovej výške 42 590 EUR. Víťazné projekty sú predovšetkým o turistickom zážitku alebo zlepšení služieb cestovného ruchu.Infocesta pre bloggerov – GO 52 „Víkendy plné tradícií“

Spoločne s bloggermi a novinármi, sme koncom mesiaca september, realizovali INFOCESTU, vďaka ktorej mohli otestovať jedinečné zážitkové…

Výzva na podporu cestovného ruchu v Košickom kraji z programu Terra Incognita pre rok 2022.

Dňa 3.9.2021 bola vyhlásená výzva na predkladanie projektov podpory cestovného ruchu. Medzi úspešných žiadateľov bude prerozdelený až…

Grafická súťaž: Návrh vizuálu podujatia „Letecké dni Košického kraja“

Podujatie „Letecké dni Košického kraja“ sa bude konať v roku 2021 už po štvrtý krát. Podujatie má veľký potenciál, aby sa stalo…