fbpx
Podpora prinesie zvýšenie komfortu pre návštevníka

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus je vyhlasovateľom a zároveň aj sprostredkovateľským orgánom grantového programu. Košický samosprávny kraj schválil založenie krajskej organizácie cestovného ruchu a svoje členstvo v nej na svojom zasadnutí zastupiteľstva dňa 25. júna 2012 Uznesením č. 439/2012. Organizácia má v zmysle zákona presne definované práva a povinnosti.

Víťazné projekty sú predovšetkým o turistickom zážitku alebo zlepšení služieb cestovného ruchu. Nakoniec bolo prerozdelených 42 590 EUR a podporených 6 projektov (viď.príloha).

Zo žiadostí členov OOCR Spiš boli podporené tri. Projekt mesta Spišská Nová Ves prinesie zážitkové prehliadky mesta zamerané na obdobie gotiky, Compact – parašutistická skupina prostredníctvom projektu rozšíri a zmodernizuje zoskokovú techniku a tým zvýši komfort i kvalitu svojich služieb, ktoré sú vyhľadávané záujemcami nielen zo Slovenska. Tretí podporený projekt takisto prispeje k zlepšeniu turistických služieb. „V nástupnom mieste splavu na Hrabušickom mýte bude zriadené technické, hygienické a informačné zázemie pre návštevníkov, ktorí chcú splavovať kaňon Prielomu Hornádu“ prezradil Ing. Tomáš Dražil riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj.

Tri projekty podporia rozvoj turizmu na Zemplíne. Zrealizujú atraktívne a originálne nápady, ktoré obohatia letnú turistickú ponuku v rekreačnej oblasti Zemplínska šírava. Pri hoteli Vinnay na Vinianskom jazere vznikne detské ihrisko v podobe stroskotanej lode a na pláži pri hoteli Glamour na brehu Zemplínskej šíravy vyrastú pieskové sochy, ktoré asi najviac potešia tiež deti. „Pre ne sú v tieni pieskových sôch počas tohoročnej letnej sezóny pripravené aj zábavno-súťažné popoludnia. V sobotu popoludní ich čakajú súťaže, tvorivé dielne a zábavné aktivity vždy zabalené do atraktívneho tematického balíčka. Či už pôjde o indiánske dobrodružstvo, hľadanie pirátskeho pokladu alebo Disney popoludnie s maskotmi a ZuzuZumbou,“ pozýva na pieskovú pláž Ing. Peter Čuchrač, manažér hotela Glamour. Tretí projekt takisto obohatí program návštevníkov Zemplínskej šíravy. Thermal Park Šírava ponúkne svojim návštevníkom Špacirki po okoľici. Šesť tematických špacirok (výletov) za historickými a prírodnými zaujímavosťami v regióne Dolného Zemplína.Cestovný ruch v Košickom kraji pokračuje v stabilnom raste. Destinácia Kraj sveta má za sebou úspešné leto a zážitkami nabitý rok 2023

Návrat legendárnej lanovky, moderné umenie na turistických „križovatkách“, obľúbené podujatia, významné infraštruktúrne projekty,…

Otvorenie cezhraničného projektu BirdTour

Pri príležitosti predstavenia nového cezhraničného projektu vo významnej ornitologickej lokalite Senianske rybníky Vás pozývame na jeho…

Aj remeslo prináša nezabudnuteľný zážitok

Cestovný ruch funguje dobre, ak sa spolieha predovšetkým na to, čo je dostupné lokálne. Turistov zaujíma všetko, čo vychádza z miestnych…