fbpx
Obnova turistického značenia podporila rozvoj udržateľnej rekreácie

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov aj v tomto roku pokračovali v úspešnej spolupráci. Obnovili 207,3 km turistického značenia v rámci Košického kraja, čo zabezpečilo opäť o niečo väčšiu informovanosť turistov priamo v prírode a podporilo rozvoj udržateľnej rekreácie.   

Aj vzhľadom na trend posledných rokov, ktorým je predovšetkým udržateľný spôsob rekreácie, vníma Košice Región Turizmus, potrebu obnovy a dopĺňania turistického značenia, ktoré umožňuje bezpečný a riadený pohyb návštevníkov v prírode. Preto sa systematicky venuje zlepšovaniu podmienok aj v tejto oblasti, a to dlhodobým značením turistických trás. Celkovo bolo doposiaľ obnovených 773,8 kilometrov trás v Košickom kraji.

V spolupráci s Klubom Slovenských turistov, bolo opätovne v tomto roku obnovené pásové značkovanie vybraných existujúcich značkovaných trás a zároveň sa tieto trasy vyčistili od porastov a zarastajúcej vegetácie. Tým sa zabezpečila priechodnosť mnohých turistických trás. Vykonala sa aj údržba smerovníkov, ktorých tabuľky boli vymenené či doplnené. Celkovo v rámci tohtoročnej spolupráce došlo k obnove pásového turistického značenia v dĺžke 207,3 km a to v oblastiach Košice – mesto, Košice – okolie, Michalovce, Rožňava, Spišská Nová Ves.

Verejnosť a predovšetkým návštevníci na túto aktivitu reagujú veľmi pozitívne, pretože im pomáha pri navigácií  a lepšej orientácií vo voľnej prírode. Kvalitné a zrozumiteľné značenie zároveň usmerňuje pohyb návštevníkov len po vymedzených trasách, čo prispieva k ochrane prírody a bezpečnosti v prírodných lokalitách.

Aktivita bola realizovaná s finančnou podporou Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.


Otvorili sme REJOICE - cezhraničný projekt samoobslužnej požičovne kajakov na rieke Hornád

Dnes, 6. júna, sme v Košickom kraji oficiálne otvorili výnimočný produkt cestovného ruchu, ktorý zatiaľ na Slovensku nemá obdobu. Ide o…

staba

OBNOVA HRADU KRÁSNA HÔRKA A REVITALIZÁCIA BEZPROSTREDNÉHO OKOLIA HRADU 

Obnova hradu Krásna Hôrka, ako aj realizácia mnohých novostavieb v podhradí a okolí hradu sa uskutočňuje podľa projektovej dokumentácie…

CHL - HC Kosice

Poďakovanie partnerom za podporu v CHL

Účinkovanie HC Košice v Champions Hockey League sa skončilo v základnej časti, ktorá klub preverila nielen po športovej, ale aj po…