fbpx
Nezaháľame! Aktívne pracujeme aj na medzinárodných projektoch.

Spolupráca na rôznych medzinárodných projektoch, zameraných na podporu cestovného ruchu, je už dlhé roky súčasťou našej práce. Ani aktuálna situácia okolo Koronavírusu nás neprinútila poľaviť. Práve naopak! Tím Košice Región Turizmus ani v týchto komplikovaných časoch nezaháľa a naďalej pracuje na rozbehnutých projektoch – konkrétne aj na projekte 52 zážitkov v Karpatskom regióne. 

Ukrajina, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. Zoskupenie štyroch silných partnerov, ktorí majú v projekte GO52 Heritage weekends spoločnú myšlienku – podpora pôvodných, často zabudnutých remesiel. 

Projekt mal pôvodný názov 52 zážitkov v Karpatskom regióne, ktorý sa medzičasom premenoval a prispôsobil jazyku jednotlivých krajín na GO52 Víkendy plné tradícií (GO52 Heritage weekends). Myšlienkou celého projektu je pozrieť sa späť v čase a ukázať, aké remeslá hrali v našom regióne významnú úlohu. Technologický pokrok a veda časom zatienili tradičné remeslá a staroba dobehla tých, ktorí sa im plnohodnotne venovali, či dokonca sa nimi živili. Mladé generácie už mnohé z nich vôbec nepoznajú, a práve to chceme v projekte GO 52 zmeniť.

Remeslá v Košickom kraji

Ako chceme dostať staré remeslá medzi mladých?

Online priestor nám otvára dvere aj k vám a offline ponuka výletov nám zase otvára dvere priamo k remeselníkom. Vďaka sociálnym sieťam sa rozbehla osveta o projekte a spoločne s partnermi postupne pripravujeme produktové balíčky, obsahujúce výlety priamo k remeselníkom. Účastníci projektu GO52 – Víkendy plné tradícií sa oboznámia s jednotlivými remeslami, ich históriou a udržateľnosťou v dnešnej modernej dobe. Pridanou hodnotou bude autentickosť prostredia a možnosť osobne si vyskúšať jednotlivé remeslá, vyrobiť si vlastný výrobok a získať praktické zručnosti. Takto nebudú už len pasívni pozorovatelia a nebudú si užívať svet sprostredkovane, ale splynú s miestnou kultúrou a budú sa cítiť ako súčasť komunity. Zapoja všetky svoje zmysly a získajú skvelé skúsenosti a nové poznatky. V tomto projekte sa verejnosti naskytne jedinečná príležitosť nielen nahliadnuť, ale byť zároveň súčasťou celého diania a pozerať sa remeselníkovi priamo na ruky, ktoré ho živia v jeho autentickom prostredí. 

Spomaľte a prežite bežný deň oko chovateľ koní či výrobca produktov z ovčieho mlieka. 

Kedy budú výlety v ponuke?

Stať sa na chvíľu remeselníkom a spoznávať čaro a silu tejto práce budete môcť už budúci rok. Veríme, že sa situácia na Slovensku, ale aj vo svete čo najskôr zlepší a predstavy, že brázdite prírodu na koni, vytáčate si svoj vlastný krčah, kujete podkovu, tancujete ľudové tance, kŕmite dravé vtáky, vyrábate vlastné etikety na víno či roztáčate drevený žeriav len vlastnou silou sa stanú realitou.


Lepší zážitok, bezpečnejší pohyb a prepojenosť turistických trás

Košice Región Turizmus v spolupráci s Klubom Slovenských turistov obnovil 341,8 km turistického značenia v rámci Košického…

Obnova značenia cykloturistických trás s medzinárodným významom

Krajská organizácia cestovného ruchu Košice Región Turizmus a Košický samosprávny kraj majú za sebou úspešné výsledky projektu…

ladovy expres 2020

Ľadový expres v lete 2020 s viacerými novinkami

Pandémia COVID-19 síce poškrtala niektoré aktivity plánované na uplynulé obdobie, no priaznivá epidemiologická situácia nám umožnila…