fbpx
Najstaršia kalvária na Slovensku bližšie turistom

V rámci spoločného projektu KSK, Spišského biskupstva a Košice Región Turizmus, oficiálne ukončeného v polovici tohto roka, pribudlo na trase Spišského Jeruzalema viacero prvkov, ktoré robia toto miesto atraktívnejším pre turistov. Vytvorené boli oddychové zóny, informačné a navigačné tabule a v okolí štyroch hlavných kaplniek Spišského Jeruzalema pribudlo aj desať lavičiek. Každú kaplnku navyše označili nápisom vyrytým do travertínového balvana a informačnou tabuľou, ktorá v dvoch jazykoch predstavuje históriu kaplnky, ako aj život svätca, ktorému je zasvätená. „Interiér dvoch kaplniek sa navyše rozrástol o kópie oltárov, ktoré sú mimoriadne hodnotnou novinkou. V areáli Spišského Jeruzalema pribudli aj tri veľké mapy pre zlepšenie orientácie návštevníka. Podarilo sa nám založiť nový lesný chodník, ktorý lemujú takzvané Božie muky symbolizujúce hradby Jeruzalema,“ uviedol vedúci archivár Spišského biskupstva Vladimír Olejník, pričom dodal, že zo siedmich múk zatiaľ opravili dve. „Postupujeme s rozvahou, pretože obnovu Božích múk dôkladne konzultujeme s Pamiatkovým úradom SR.“ Náklady na projekt činili 12-tisíc eur, pričom 5-tisíc hradilo Spišské biskupstvo a zvyšných 7-tisíc eur poskytol KSK cez organizáciu Košice Región Turizmus.

Jeruzalem na Spiši je modelovou krajinkou – replikou jeruzalemskej krížovej cesty v pomere 1:1 a je pravdepodobne najstaršou z vyše 110 kalvárií na Slovensku. Vytvoril ho spišský prepošt Juraj Báršoň s podporou jezuitov jezuiti ešte v druhej polovici 17. storočia. Nachádza sa v lokalite Pažica, ktorá spadá pod širšie územie zapísané na Zozname svetového dedičstva UNESCO. „Toto územie azda najvýraznejšie reprezentuje Spišský hrad, no návštevníci toho v blízkom okolí môžu vidieť omnoho viac. Naším cieľom je preto zvyšovať návštevnícku atraktivitu, ale tiež povedomie o ostatných pamiatkach, ktoré v tejto lokalite tvoria dedičstvo ľudstva. Spišský Jeruzalem je navyše miestom s jedinečnou energiou. Snúbi sa tu pokoj vytváraný prírodou, všadeprítomná spiritualita, a zároveň nezmazateľná patina histórie,“ priblížila unikátne miesto na mape Spiša výkonná riaditeľka Košice Región Turizmus Lenka Vargová Jurková. Spišský Jeruzalem sa tiež každoročne v máji otvára návštevníkom rovnomenného kultúrno-duchovného festivalu.

Práce na zveľaďovaní Spišského Jeruzalema budú pokračovať – v tomto a budúcom roku plánujú revitalizovať ďalšie dve Božie muky, označiť a spevniť turistický chodníček.


Poznáme víťazov druhého ročníka inovatívnej súťaže Umenie na mieste X

Druhý ročník inovatívnej súťaže Umenie na mieste X, ktorá prináša landartové umelecké diela do návštevníckych lokalít Košického…

CHL - HC Kosice

Poďakovanie partnerom za podporu v CHL

Účinkovanie HC Košice v Champions Hockey League sa skončilo v základnej časti, ktorá klub preverila nielen po športovej, ale aj po…

Novinárom z Česka, Poľska a Maďarska sme predstavili top ornitologické lokality na Kraji sveta

Naša organizácia Košice Región Turizmus v spolupráci s SOS BirdLife Slovensko zorganizovala infocestu v rámci cezhraničného projektu…